Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

6. Advies- en implementatietrajecten van diverse typen organisatie-ontwikkelingsprocessen

Elke organisatie heeft te maken met interne en externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het dagelijkse functioneren. Er is altijd enige beweging aan de orde. Periodiek neemt de intensiteit echter toe. Op zulke momenten is de vraag of de ordeningsprincipes en uitgangspunten (waarop de bestaande organisatie is gebaseerd) nog voldoende adequaat zijn om de uitdagingen waarvoor men staat krachtig tegemoet te treden. Is de organisatie met een paar gerichte aanpassingen gereed te maken voor de toekomst of is een meer ingrijpende herstructurering noodzakelijk? Het brede spectrum aan mogelijkheden komt terug in de onderstaande projectbeschrijvingen van recente adviesopdrachten van ons bureau.

 1. Advisering en organisatiekundige invoering van diverse directiemodellen voor verscheidene gemeenten… »»»
 2. Bijstelling van een directiemodel als doorontwikkeling van een oorspronkelijke herindeling »»»
 3. Verandering van een directiemodel na een verkeerde introductie van programmatisch en projectmatig werken en andere zaken… »»»
 4. Voortzetting van de ontwikkeling van een directiemodel na vertrek van de gemeentesecretaris »»»
 5. Minder goed en minder prettig functionerend ManagementOverleg binnen een gekozen directiemodel »»»
 6. Tempoversnelling in een vervolg op eerdere pogingen tot ontwikkeling van een Directiemodel »»»
 7. Uitvoering en begeleiding van een breed opgezet evaluatieproject »»»
 8. Ondersteuning bij vervolg op intern geïnitieerd organisatie-ontwikkelproces »»»
 9. Organisatie-ontwikkeling in vervolg op de vorming van gecentraliseerde publieksdienstverlening »»»
 10. Organisatie-ontwikkeling als vervolg op een aangepaste hoofdstructuur »»»
 11. Organisatie-onderzoek ná een verandering van de organisatiestructuur »»»
 12. Conceptuele ontwikkeling van sturingsmodellen en organisatiestructuren »»»
 13. Structuurverandering als voorwaarde voor een beoogde organisatiecultuur »»»
 14. Onderzoek naar scenario's decentrale dienstverlening voor gemeente na herindeling met grotere gemeente »»»
 15. Structuurveranderingen en implementatietrajecten »»»
 16. In-company opleidingen, managementtrainingen en specifieke werkconferenties in het kader van interne organisatie-ontwikkelingsprocessen »»»
 17. Strategische advisering bij organisatie-ontwikkelingsprocessen diverse overheidsorganisaties »»»
 18. Advies en begeleiding fusie en integratie diensten Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu/Stadsbeheer »»»
 19. Organisatie-onderzoeken optimalisering werkwijzen diensten en bedrijven: diverse indicaties »»»
 20. Organisatorische vernieuwingen voor de informatieve diensten »»»
 21. Ontwikkeling en uitvoering van een uitgebreid opleidingstraject Publiekszaken ten tijde van herindeling »»»
 22. Ondersteuning cultuuromslag en introductie projectmatig werken »»»
 23. Functioneringsverbetering van een afdeling in een kleinere gemeente »»»
 24. Vervolgontwikkeling na herindeling »»»
 25. Binnengemeentelijk fusietraject »»»
 26. Organisatie-ontwikkeling na taakwijziging »»»
 27. Formatieberekening als aspect in organisatieverbetertraject »»»
 28. Begeleiding organisatie-ontwikkeling sector Stadsdeelwerken »»»
 29. Organisatie-ontwikkeling parallel aan gemeentelijk herindelingsproces »»»
 30. Organisatieverandering om gemeente effectiever te laten werken in regionaal samenwerkingsverband »»»
 31. Organisatie-ontwikkelingstraject ten behoeve van een stadsdeelorganisatie »»»
 32. Begeleiding invoeringstraject organisatieverandering »»»
 33. Organisatieverandering bij vergunningverlening en handhaving »»»
 34. Begeleiding bij organisatie-ontwikkeling op het gebied van vergunningverlening en handhaving »»»
 35. Aanpassen organisatie-ontwerp middelgrote gemeente om effectiever te handhaven »»»
 36. Organisatie-ontwikkeling waterschap na een samenvoeging »»»
 37. Organisatie-ontwikkeling van een intergemeentelijke sociale dienst »»»
 38. 213a GW onderzoek naar een afdeling Personeel & Organisatie »»»

Zie ook onze handout Ook een directiemodel ingevoerd dat niet goed werkt?