Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

7. Adviesopdrachten over haalbaarheids-, effectuerings- en vormgevingsprojecten in het kader van samenwerking tussen organisaties

Er zijn vele invullingen denkbaar voor het uitvoeren van taken. De bandbreedte bestaat aan de ene kant uit het volledig in eigen beheer sturen en uitvoeren van de taakstelling (volledige zeggenschap) en aan de andere kant het geheel op afstand zetten van de taakvoorbereiding en uitvoering (afstoten van de taakstelling). Daarmee is gelijk hét dilemma van intergemeentelijke samenwerking weergegeven. Want hoe bepaal je de optimale bestuurlijke zeggenschap op dit continuüm, de organisatorische vormgeving van de samenwerking en hoe zijn deze zaken praktisch te regelen? De onderstaande projectomschrijvingen uit de praktijk geven een goede indruk van de advisering, ondersteuning en begeleiding van ons bureau bij dergelijke complexe vraagstukken.

 1. Vervaardiging van een visiedocument voor fundamentele keuzebepaling over bestuurlijke toekomst »»»
 2. Organisatie-ontwikkeling van een intergemeentelijke sociale dienst »»»
 3. Advies en ondersteuning bij de realisatie van een Shared Service Centrum »»»
 4. Procesversnelling intergemeentelijke samenwerking »»»
 5. Begeleiding van gemeentelijke visiebepaling over bestuurlijke toekomst »»»
 6. Organisatie-onderzoek regionaal samenwerkingsverband »»»
 7. Samenwerking bij publieksdienstverlening »»»
 8. Beproeving van samenwerkingsopties als voorproef op vrijwillige gemeentelijke herindeling »»»
 9. Anticiperen op intergemeentelijke samenwerking bij huisvuilinzameling »»»
 10. Voorbereidend onderzoek intergemeentelijke samenwerking »»»
 11. Onderzoek effectueringtraject intergemeentelijke samenwerking »»»
 12. Onderzoek naar meerwaarde regio-organisatie »»»
 13. Regionaal samenwerkingsverband Gezondheidszorg »»»
 14. Ontwikkeling en invoering van centrale balie in negen gemeenten »»»
 15. Haalbaarheidsonderzoek zelfstandigheid gemeenschappelijke regeling muziekonderwijs »»»
 16. Ondersteuning bij selectieprocedures management samenwerkingsverbanden »»»
 17. Uiteenlopende onderzoeken naar mogelijkheden voor privatisering diverse taakvelden in verschillende gemeenten »»»
 18. Advisering bij de inrichting van werkprocessen voor handhaving »»»
 19. Haalbaarheidsonderzoek samenwerking van een zestal gemeenten op afvalverwijdering »»»
 20. Organisatieverandering om gemeente effectiever te laten werken in regionaal samenwerkingsverband »»»
 21. Onderzoek naar haalbare omvorming rechtsvorm gemeenschappelijke regeling »»»
 22. Scenario's voor alternatieve taakbehartiging na ontmanteling van een Gewestorganisatie »»»
 23. Advisering bij de oprichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst »»»
 24. Worsteling over bestuurskracht »»»

Zie ook onze handouts Wél samenwerken maar niet ‘uitleveren’… en Shared services: hoe te operationaliseren?