Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

HRM-adviesdiensten

Voor het succes van organisaties, zowel in de profit als in de non-profit/overheidsector, is de menselijke factor essentieel. Wij zijn in staat om over de volle breedte van de P&O-functie van organisaties te adviseren en ondersteuning te bieden. Daarbij kan het gaan om de vertaling van de organisatiestrategie in P&O-beleid, maar ook om specifieke advisering of tijdelijke ondersteuning op onderdelen van het complete werkterrein van Human Resource Management. Te denken valt aan training en/of coaching ‘on-the-job’, advisering opleidings- en loopbaanbeleid, implementatie beoordelingssystemen en beloningsbeleid, adviezen over formatiebeheer en ziekteverzuimbeheersing.

Desgewenst adviseren wij op maat over bezoldigingsverhoudingen en andere arbeidsvoorwaardelijke vragen. Dit kan variëren van het ontwerp of de invoering van een functiewaarderingssysteem tot en met het adviseren over de ombouw naar competentieprofielen, inconveniënten, flexibele beloning en de vervaardiging van generieke functiekarakteristieken.

Ook doen wij aan persoonlijke (management)coaching, gestructureerde teambegeleiding ter verbetering van de onderlinge samenwerking en de introductie van nieuwe (of andere) werkwijzen door de organisatie van gerichte in-company trainingen en opleidingen, zoals Projectmatig werken, Sturing en beheersing, Strategische visieontwikkeling en dergelijke.