Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Invoering van hedendaagse dienstverleningsconcepten en facility management

Voor vele (overheids)organisaties hebben wij aan de wieg gestaan ten tijde van de introductie van nieuwe dienstverleningsconcepten, zowel in praktisch uitvoerende zin als de begeleiding van de uitwerking van het gewenste ambitieniveau. De ene keer gaat het dan over een zorgvuldige afstemming tussen front- en backoffice door stroomlijning van de interne werkprocessen. De andere keer betreffen onze advieswerkzaamheden het methodisch vastleggen en digitaal toegankelijk maken van een nationale standaard op het gebied van transactiedienstverlening.

Naast reflectie op de uitvoeringspraktijk komt ook een beschouwing van de dienstverleningsfilosofie bij onze advisering aan bod. Tevens begeleiden wij facilitaire onderdelen van talrijke organisaties bij een betere positionering van de producten binnen de eigen organisatie, waarbij een breed scala van methoden, middelen en instrumenten door onze adviesgroep wordt ingezet om de toegevoegde waarde van facility management binnen diensten en bedrijven aan te tonen.