Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

10. Specifieke advies- en onderzoeksactiviteiten in het kader van wijkgericht werken

De beoordeling door burgers, bedrijven en instellingen van de leefomgeving blijkt telkenmale een belangrijke graadmeter voor de tevredenheid van ‘afnemers’ over het presteren van lokale overheden. Gemeenten staan derhalve voor de opgave om de beeldkwaliteit, gegeven de beperkte middelen, af te stemmen op de wensen van de afnemers. De uitdaging hierbij is dat de schaal van de leefomgeving van burgers goed aansluit op het functioneren van de gemeentelijke organisatie. Teneinde hieraan te voldoen kan worden gekozen voor een doelmatige vorm van wijkgericht werken of bijvoorbeeld het systematisch invoeren van interne werkafspraken over de hantering van opdrachtgever/opdrachtnemer-relaties. Onderstaande opdrachtomschrijvingen uit de adviespraktijk van ons bureau zijn uiteindelijk allemaal gericht op het optimaliseren van de inrichting en beheer van de openbare ruimte.

 1. Uitvoering van artikel 213a-onderzoek naar effectiviteit van wijk- en buurtbeheer »»»
 2. Beleidseffectmeting straatreiniging »»»
 3. Beschrijving van ruimtelijke wijkprofielen en bijpassende werkwijzen »»»
 4. Voorbereiding van organisatie op wijkgericht werken »»»
 5. Afstemmen werkorganisatie en werkpakketten op wijkindeling »»»
 6. Vervolgontwikkeling wijkbeheer »»»
 7. Begeleiding invoering wijkbeheer »»»
 8. Onderzoek naar beheer openbare ruimte »»»
 9. Ontwikkeling van specifieke vakbalie Grondgebied in verschillende gemeenten »»»
 10. Evaluatie Wijkgericht werken in deelgemeente »»»
 11. Begeleiding van wijkbeheerders »»»
 12. Organisatorische heroriëntatie beheer openbare ruimte »»»
 13. Structureren van vraaggericht werken »»»
 14. Vervullen van voorzitterschap en begeleiding van informele raadsbijeenkomst in het kader van de volksvertegenwoordigende rol van de Raad »»»