Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

2. Adviesopdrachten met werkconferenties en begeleidingsactiviteiten in het kader van dualisering en andere bestuurlijke vernieuwing

De invoering van de wet Dualisering Gemeentebestuur per 7 maart 2002 betekende een formele wijziging van het gemeentebestel. Of er daadwerkelijk sprake is van bestuurlijke vernieuwing is vooral afhankelijk van keuzen die door gemeentebesturen zélf worden gemaakt. De kunst is om kansrijke dualiseringsinitiatieven te beoordelen op het verbeteringspotentieel binnen de eigen organisatie. En niet experimenten van elders klakkeloos te kopiëren of elkaar te verliezen in het oneindig blijven schetsen van prachtige vergezichten op het gewenste functioneren. Want…dualisme moet altijd op de specifieke lokale maat worden gesneden. De aard en intensiteit van onze begeleiding en advisering verschilt daarom per opdracht, zoals blijkt uit de onderstaande projectomschrijvingen van ons bureau.

 1. Strategische agendavorming voor raadsconferenties over dualisering »»»
 2. Workshop Sturing en beheersing van het dualistische werkproces »»»
 3. Werkconferentie voor de gemeenteraad over dualisering »»»
 4. Werkconferenties kansrijke dualiseringsinitiatieven »»»
 5. Professionaliseringstraject voor Nederlands Genootschap van Burgemeesters »»»
 6. Vervullen van voorzitterschap en begeleiding van informele raadsbijeenkomst in het kader van de volksvertegenwoordigende rol van de Raad »»»
 7. In-company opleidingen, managementtrainingen en specifieke werkconferenties in het kader van interne organisatie-ontwikkelingsprocessen »»»
 8. Conferentie teamvorming nieuw College van B&W »»»
 9. NGB-workshops over conflicthantering »»»
 10. Inhoudelijke en procesmatige ondersteuning vertrouwenscommissies »»»
 11. Bestuursconferentie Bestuurlijke Vernieuwing »»»
 12. Boek 'De dynamiek van dualisering' goed ontvangen »»»