Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

3. Adviesopdrachten in het kader van onderzoeks- en advieswerkzaamheden bij vraagstellingen rond factfinding, evaluatie en functioneren

Bij dit ‘type’ onderzoeken van ons bureau handelt het voornamelijk over moeilijk oplosbare functioneringsproblemen in een organisatie, die veelal gevolgen hebben voor de kwaliteit en effectiviteit van de taakbehartiging. Meestal blijken die functioneringsmoeilijkheden ook structureel van aard te zijn. Dikwijls bestaan er spanningen over de aard of oorsprong van de problemen, zijn verschillende partijen betrokken en zijn eerdere, interne pogingen om tot oplossingen te komen gestrand. Wanneer dergelijke werksituaties voortduren kan dit de betreffende organisatie schade berokkenen. Gezien het delicate karakter van deze opdrachten is een zorgvuldige, zakelijke en snelle aanpak van ons bureau gewenst. Enkele voorbeelden van projectomschrijvingen zijn hieronder te raadplegen.

 1. Functioneringsonderzoek Instituut Sociaal Raadslieden »»»
 2. Functioneringsonderzoek na mislukte fusie welzijnskoepelorganisatie »»»
 3. Impasse in de voortgang van het functioneren van een P&O afdeling »»»
 4. Haalbaarheidsonderzoek zelfstandigheid gemeenschappelijke regeling muziekonderwijs »»»
 5. Functioneringsonderzoek van zelfhulporganisatie voor bijstandsgerechtigden »»»
 6. Diverse overheidsorganisaties: uitvoering van beleids- en evaluatieonderzoek »»»
 7. Evaluatie-onderzoek naar de contractverplichtingen van gemeentelijk gesubsidieerde instellingen »»»
 8. Functioneringsonderzoek, afdeling Personeel en Organisatie »»»
 9. Reorganisatie ambtelijke top zuiveringsschap »»»
 10. Ondersteuning cultuuromslag en introductie projectmatig werken »»»
 11. Functioneringsverbetering van een afdeling in een kleinere gemeente »»»
 12. Vervolgontwikkeling na herindeling »»»
 13. Functioneringsonderzoek sector Samenlevingszaken »»»
 14. Onderzoek naar achtergrond van sterk gevoelde werkdruk »»»
 15. Gemeentelijk havenbedrijf: functiewaardering »»»
 16. Meting bijdragen gesubsidieerde instellingen aan effectuering welzijnsbeleid »»»
 17. Kostenanalyse schooltuinwerk voor aantal stadsdelen »»»
 18. Uitvoering en begeleiding van een breed opgezet evaluatieproject »»»
 19. Verandering van een directiemodel na een verkeerde introductie van programmatisch en projectmatig werken en andere zaken… »»»
 20. 213a GW onderzoek naar een afdeling Personeel & Organisatie »»»

Zie ook onze handouts Adequate conflicthantering: perspectief bieden in schijnbaar uitzichtloze situaties… en Beproefd preventief onderzoek d.m.v. gerichte boardroom consultancy…