Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Functioneringsverbetering van een afdeling in een kleinere gemeente

Een kleine gemeentelijke organisatie (circa 9.000 inwoners) verzocht om functioneringsbegeleiding en functioneringsverbetering van de afdeling Middelen. Op deze afdeling waren conflicten uitgebroken tussen een groep medewerkers en het afdelingshoofd. Na jaren van spanningen escaleerde het conflict en resulteerde dit in het opzeggen van het vertrouwen in de leidinggevende capaciteiten van het afdelingshoofd. De organisatie verzocht ons bureau om krachtige ondersteuning en bemiddeling om zodoende te komen tot oplossing van de gerezen problematiek.

De aanpak bestond uit een verbeteringstraject waarbij een waarnemend hoofd de sturing van de afdeling ter hand nam. De leiding van de afdeling werd door senior organisatie-adviseur van ons bureau gedurende negen maanden waargenomen.

Bij aanvang van de waarneming werd na een probleemoriëntatie en analyse in overleg met de opdrachtgever een verbeterplan vastgesteld. In dit plan werden verbeterpunten en concrete doelen vastgelegd voor de interim-periode. Met name de informatie-uitwisseling en de structurering van werkzaamheden vergden veel aandacht.

Aan het einde van de periode was een groot deel van de achterstanden ingelopen, de verhoudingen grotendeels genormaliseerd en de continuïteit van de leiding gewaarborgd: een nieuw afdelingshoofd werd aangesteld.

«« terug naar opdrachtenlijst