Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Bestuurlijke vernieuwing

Ten aanzien van bestuurlijke vernieuwing bevinden (overheids)organisaties zich niet op hetzelfde niveau. De initiatieven verschillen naar thema, intensiteit van de aanpak, lokale omstandigheden en dergelijke. Het gaat erom het best werkende streefbeeld van de bestuurlijke organisatie in de eigen praktijk te bewerkstelligen. Onze advisering is hierop toegespitst: inventarisatie van lokale wensen en bestuurlijke ambities, beoordelen van de huidige werksituatie en het doen van gerichte voorstellen ter realisering van de gestelde (beleids)doelen.

Onze methoden, advisering, ondersteuning en begeleiding dragen bij aan het scheppen van gunstige randvoorwaarden voor een duurzame, krachtige beleidsstrategie van (overheids)organisaties. Ook publiceren wij met grote regelmaat over actuele, inhoudelijke onderwerpen op dit adviesterrein. Onze praktische oriëntatie als organisatieadviseurs, interim managers, interim bestuurders en projectleiders, gecombineerd met onze intellectuele interesses en uiteenlopende professionele achtergronden, staan borg voor afgewogen adviezen waarbij acceptatie, implementatie en belang van de gewenste bestuurlijke vernieuwing metterdaad tot stand worden gebracht.

Onder de noemer van dit adviesterrein Bestuurlijke vernieuwing vatten wij ook onze inspanningen op dit vlak voor het bedrijfsleven en meer profit georiënteerde organisaties. De systematische introductie en invoering van hedendaagse noties, principes en instrumenten voor goed bestuur (‘’corporate governance’’) vallen hier eveneens onder. Wij richten ons met onze advisering over de meest adequate bestuurlijke inrichting van bedrijven vooral op ondernemingen binnen het MKB, waaronder vele familiebedrijven. Voor uitgebreide inhoudelijke informatie daarover: zie de website van onze zusterorganisatie Algelun [MKB] Advies binnen de Genilu Groep www.algelunadvies.nl.