Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Intensivering samenwerking tussen organisaties, (kern)takendiscussies en bijbehorende aansturingsvraagstukken

Onze adviseurs hebben specifieke kennis en ervaring over actuele thema's binnen zowel marktsector als de overheids- en non-profitsector, zoals intensivering onderlinge samenwerking,  (kern)takendiscussies, schaalvergroting, verzelfstandigingsprocessen en bijbehorende aansturingsvraagstukken. Bij intensivering van de samenwerking tussen organisaties denken wij bij voorbeeld aan (intergemeentelijke en/of regionale) samenwerkingsverbanden, agentschappen van ministeries, uitbestedingsvraagstukken en regievoering bij een op-bestuurlijke-afstand-gezette (overheids)organisatie. Hierbij kan onze advisering uiteenlopen van strategisch advies, organisatorische inrichting, personele opbouw, verdeling van taken en bevoegdheden, bestuurlijke constellatie tot het financiële draagvlak van de operatie.

Naast (haalbaarheids)onderzoek en (implementatie)advies begeleiden wij de bijbehorende veranderingsprocessen. Advisering over en begeleiding van strategische heroverwegingsprocessen als (kern)takendiscussies is één van de specialiteiten van ons bureau. Wij hebben daarvoor zeer inzichtelijke en doelmatige methoden van bestuurlijke afweging ontwikkeld die reeds ontelbare keren vanaf 1995 met succes zijn beproefd. Ook dragen wij bij aan de kennisvermeerdering op dit vlak door regelmatig over deze onderwerpen te publiceren. Zie ook de rubriek Publicaties op deze website.