Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Voorbereiding, advisering en begeleiding van fusieprocessen

Er kunnen diverse redenen zijn om samenvoeging van organisaties te overwegen, zoals kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering, efficiencybevordering of vermindering van de kwetsbaarheid door schaalvergroting.
De Genilu Groep, bestaande uit Genilu [overheid] Advies, Genilu [interim] Gezelschap en Algelun [MKB] Advies, kan in alle fasen van het integratieproces van dienst zijn.

Voorafgaand aan de besluitvorming kunnen door middel van een specifiek vooronderzoek de reële samenvoegingsopties worden nagegaan. De financiële, personele, organisatorische, juridische en procesmatige consequenties komen daarbij aan de orde. Nadat tot fusie is besloten kunnen de voorbereiding en invoering van het samenvoegingsproces door ons bureau worden begeleid.

Onze advisering op dit terrein staat voor afgebakende doelstellingen per processtap, intensieve samenwerking tussen in- én externen en een gefaseerde projectmatige aanpak. Op verzoek nemen wij (delen van) het invoeringsproces van de fusie voor onze rekening.