Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Adviseren door souffleren

Als rechtgeaarde adviseurs treden wij niet gauw (en zeker niet graag) op de voorgrond. De werkhouding en vakopvatting van traditionele raadgevers die op de achtergrond ‘voorzeggen’ en/of ‘influisteren’ spreken ons meer aan. Uiteraard houden wij, desgevraagd en desgewenst, hierbij onze opdrachtgevers ‘stevig-de-spiegel-voor’. Vanzelfsprekend geven wij direct toepasbare voorbeelden, doen wij ook bepaalde zaken praktisch voor en schetsen wij in ondubbelzinnig duidelijke bewoordingen in welke richting mogelijke oplossingen moeten worden gezocht.

In onze ogen moeten medewerkers van de organisatie, betrokken leiding en management, (eind)verantwoordelijk bestuur zelf het boegbeeld van de beoogde verandering zijn en blijven. Wij nemen nimmer de zaak, het proces, de verantwoordelijkheid voor de implementatie van hen over. Daarin zijn wij strikt. Daarin zijn wij duidelijk. En daarin zijn wij ook principieel. Wij huldigen als opdrachtnemer namelijk de werkopvatting adviseren door souffleren. Souffleren, in de zin van aanzetten tot iets, tot een bepaalde actie, een noodzakelijke maatregel, een onvermijdelijke ingreep of een bevestiging van bestaand dan wel gewenst samenwerkingsgedrag.

Op alle onderdelen van het veranderingsproces kunnen wij van dienst zijn. Vooral ook wanneer de adviesontvankelijkheid bij de opdrachtgever onmiskenbaar aanwezig is. Juist in die werksituaties worden met onze advisering succesvolle invoeringsresultaten bereikt. Uiteindelijk gaat het toch om de best werkende omstandigheden in de praktijk van alledag.

"Wat wij het meest nodig hebben in het leven is iemand, die ons er toe brengt, te doen waartoe wij in staat zijn".
Uit: Works (1913) van Ralph Waldo Emerson, Amerikaans filosoof en dichter (Boston, 25 mei 1803 - Concord, 27 april 1882).