Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

4. Opdrachten i.h.k.v. advisering, begeleiding en ondersteuning bij diverse fusies en gemeentelijke herindeling

Samenvoegingen zijn per definitie complexe en ingrijpende veranderingsprocessen. Kenmerkend is dat er altijd relatief veel belangen op het spel staan en vele vraagstukken aan de orde komen op financieel, sociaal, organisatorisch en facilitair gebied. Bovendien is het ‘een spel dat je slechts één keer speelt’. Ons bureau begeleidt regelmatig gemeentelijke herindelingen en fusies van organisaties (of onderdelen daarvan) in alle fasen van het integratieproces. De veelzijdigheid van samenvoegingsprocessen vindt de weerslag in de aard en intensiteit van onze advisering, zoals hieronder aan de hand van praktijkvoorbeelden van ons bureau wordt geïllustreerd.

 1. Begeleiding, advies, uitvoering van gemeentelijke herindelingsprocessen en aanverwante fusies »»»
 2. Vervaardiging van een visiedocument voor fundamentele keuzebepaling over bestuurlijke toekomst »»»
 3. Begeleiding, advies, uitvoering specifieke voorlichtingsbijeenkomsten en werkconferenties in het kader van gemeentelijke herindelingsprocessen »»»
 4. Ontwikkeling en uitvoering van een uitgebreid opleidingstraject Publiekszaken ten tijde van herindeling »»»
 5. Berekening van personele capaciteit in kader van herindeling »»»
 6. Formatieberekening in de voorbereiding op een gemeentelijke herindeling »»»
 7. Onderzoek benodigde personele bezetting in het kader van de integratie van twee diensten »»»
 8. Dienstverlening als sleutelproject bij gemeentelijke herindeling »»»
 9. Sturingsmodel voor dienstverlening heringedeelde gemeente »»»
 10. Onderzoek naar scenario's decentrale dienstverlening voor gemeente na herindeling met grotere gemeente »»»
 11. Ontwikkeling centrale balie in het kader van vrijwillige herindeling van drie gemeenten »»»
 12. Voorbereiding van organisatie op wijkgericht werken »»»
 13. Vervolgontwikkeling na herindeling »»»
 14. Integratie brandweerkorpsen in verband met gemeentelijke herindeling »»»
 15. Organisatie-ontwikkeling parallel aan gemeentelijk herindelingsproces »»»
 16. Ontwikkeling en uitvoering specifieke managementcursus over gemeentelijke herindeling voor gemeentesecretarissen »»»
 17. Samenvoeging brandweerkorpsen »»»
 18. Advies en begeleiding fusie en integratie diensten Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu/Stadsbeheer »»»
 19. Binnengemeentelijk fusietraject »»»
 20. Beproeving van samenwerkingsopties als voorproef op vrijwillige gemeentelijke herindeling »»»
 21. Organisatie-ontwikkeling waterschap na een samenvoeging »»»
 22. Advisering bij de oprichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst »»»
 23. Begeleiding van gemeentelijke visiebepaling over bestuurlijke toekomst »»»
 24. Bijstelling van een directiemodel als doorontwikkeling van een oorspronkelijke herindeling »»»

Zie ook onze handout Wél samenwerken maar niet ‘uitleveren’…