Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Vervaardiging van een visiedocument voor fundamentele keuzebepaling over bestuurlijke toekomst

Een gemeente in een Noordelijke hoek van het land staat voor een belangrijke keuze over de bestuurlijke toekomst: ‘zelfstandigheid’, ‘samenwerken’ of ‘samenvoegen’. De gemeenteraad heeft ons bureau gevraagd om handzame, neutrale beslisinformatie aan te reiken door een visiedocument te vervaardigen. In het visiedocument hebben wij allereerst een kwalitatieve kenschets van de gemeente gemaakt. Het zijn immers de karakteristieken van de gemeente die duurzaam moeten worden gewaarborgd. Vervolgens hebben wij tien (interne en externe) afwegingsfactoren onderscheiden. Het gaat hierbij deels om factoren die zeer specifiek zijn voor de betreffende gemeente, maar ook om factoren waarmee de gemeente te maken krijgt maar die niet of in mindere mate zijn te beïnvloeden. Als hulpmiddel voor de werkwijzen in de voorbereiding door de gemeenteraadsfracties (en politieke achterbannen) is ook een praktische methodiek ontwikkeld om de tien afwegingsfactoren systematisch te hanteren. Het visiedocument is voorts zodanig opgesteld dat niet alleen de voorliggende keuzebepaling over ‘zelfstandigheid’, ‘samenwerken’ of ‘samenvoeging’ wordt gestructureerd, maar óók richting wordt gegeven aan de vervolguitwerking van de gekozen keuzeoptie ná de bestuurlijke besluitvorming. Het visiedocument is, gezien de urgentie van het onderwerp, vervaardigd in drie conceptversies binnen een doorlooptijd van vijf weken. Op grond van het door ons bureau vervaardigde visiedocument heeft de gemeenteraad een ‘’historisch besluit genomen’’, aldus hun raadsvoorzitter. Daarnaast heeft ons bureau (na de geschetste, fundamentele besluitvorming omtrent het onderzoeken van de (on)mogelijkheden naar herindeling) in een later stadium het gemeentebestuur ondersteund en van advies gediend bij de organisatie van twee discussieavonden met inwoners over de toekomst van die gemeente. Niet alleen het betreffende visiedocument maar ook de verslaglegging van die discussiebijeenkomsten zijn digitaal te bekijken (zie ook de uitgebreide documentatie in PDF formaat op de website van de betreffende gemeente).

«« terug naar opdrachtenlijst