Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Publicaties

Hieronder vindt u een greep uit de boeken, artikelen, columns en andere externe publicaties naar aanleiding van onze dagelijkse adviespraktijk. De meeste documenten kunt u als Pdf-bestand lezen. Wanneer dit niet het geval is, dan zijn de teksten opvraagbaar via ons bureausecretariaat. Voor meer gerichte informatie naar aanleiding van deze publicaties kunt u eveneens via het secretariaat contact opnemen met de betrokken adviseurs. Wij geven u graag een nadere toelichting.

 1. Hoe creatief gebruik te maken van de aanwezigheid van uiteenlopende generaties in de organisatie? Vergelijk onze praktijkreflectie op het fenomeen sociale innovatie
  lees onze column hierover »»»
 2. Lees het artikel over de achtergrond en bedoeling maar vooral de context van het nieuwe boek van GiG’er Peter Devilee over Economische dynamiek, een omgevingsanalyse (uitgeverij Balders Hage, Bosch en Duin, september 2014): hoe onze wereld aan het veranderen is »»» zie ook zijn CV in de rubriek op deze site »»»
 3. Over de pragmatische aanpak van revitalisering van bedrijventerreinen: gezamenlijk optrekken is daarbij een vereiste… »»» lees onze column Oer-Hollands werkprincipe…
 4. Het tweede boek Economische dynamiek, een omgevingsanalyse (2014) in de reeks Organisatie en Dynamiek van Peter Devilee is uit! In 364 pagina’s, verdeeld over zeven hoofdstukken, levert Peter Devilee wederom noest werk op. Na reflecties op het organiseren in – en de kenmerken van netwerken gaat hij in op de risico’s van deze vorm van organiseren. Vervolgens schetst hij een indringend beeld van de toekomst van het werken in ‘organisaties’. Zie verder de korte inhoudsomschrijving van dit boek »»»
 5. Bestuurlijk bokken schieten… waarom sommige gemeentebestuurders zich in de nesten werken (en anderen niet)? download het pakkende artikel hierover »»»
 6. Gebruikmaking van en literatuurverwijzing naar ons boek over de uitvoering van kerntakendiscussies in het Tijdschrift Controlling van januari/februari 2011, uitgeverij Kluwer, in het artikel getiteld "Bezuinigen op z’n Gelders: goede ervaringen met modelmatige kerntakendiscussie in een politieke context", pagina 26 tot en met 30. Geschreven door Leo Blanken en Paul Kalmthout, respectievelijk adviseur Bestuur/Directie en secretaris/algemeen directeur van de provincie Gelderland. Een goed voorbeeld van een succesvol uitgevoerde kerntakendiscussie. Lees deze pakkende weergave van een toch wel complex afwegingsproces in het kader van de versobering van provinciale taken. Ook zeer behartigenswaardige tips en aanbevelingen hierover. Een overheidsorganisatie geeft vanuit het middenbestuur hierbij goed blijk van hun voorbeeldwerking naar o.m. lokale overheden die eveneens worstelen met de mogelijke verschraling van hun overheidstaken… zie de PDF van het betreffende artikel »»»
 7. Het aan de orde stellen van ’moral questions’ door (dagelijks) bestuurders, managers en andere leidinggevenden wordt heden ten dage wéér van hen verwacht: hoe doe je dat eigenlijk? lees samenvattende artikel »»»
 8. Sneak peek bedrijfsuitgave: illustratie van enkele inhoudelijke bijdragen over het advieswerk van de Genilu Groep: zie visie Genilu Groep
 9. Column ‘Samen is nooit meer alleen’, uitgesproken op 13 februari 2009 op Schagen FM, door Marc Moussault als inwoner en bijwoner bij de gemeentelijke informatiebijeenkomst in het Dorpshuis van Warmenhuizen over de toekomst van de gemeente Harenkarspel (deze en andere avonden zijn voorbereid en begeleid door ons bureau in de maand februari 2009), zie tekst van de uitgesproken radiocolumn »»»
 10. Literatuurverwijzing in Staat van het Dualisme, eindrapport B&A Groep, Den Haag, 17 juli 2008, onderzoek in opdracht van Ministerie van BZK naar onze publicatie over ‘Bestuurlijke vernieuwing kan beter’ (zie verderop in deze webrubriek onder punt 17), zie document, pagina 96 »»»
 11. Gebruikmaking van en literatuurverwijzing in ‘Het duale driehoeksoverleg: eendracht in verscheidenheid, een onderzoek naar de samenwerking tussen gemeentesecretaris, griffier en burgemeester’, door Sophie Overbosch, 20 juni 2008, Universiteit van Utrecht, naar onze webpublicatie met bijbehorende presentatie over het driehoeksoverleg (zie eveneens het betreffende artikel in de rubriek Webartikelen van deze (web)Bibliotheek onder de titel ‘Driehoeksoverleg: hoe op te vatten en hoe te organiseren?’), zie betreffende document, pagina 27 en pagina 104 (noot 27) »»»
 12. Toespraak, gehouden door onze directeur op het seminar ter gelegenheid van het afscheid van Wim Stegeman, wethouder R.O. c.a. van de gemeente Rijssen-Holten, op 30 mei 2008, over het onderwerp ‘Bestuurlijke intuïtie als vorm van bestuurlijke kwaliteit’, zie tekst van deze speech »»»
 13. Recensie van het boek ‘Organiseren in een dynamische omgeving, structuur en dynamiek: het mechanisme van organisatie en verandering’ van ing. Peter Devilee MBA (van o.m. Genilu [interim] Gezelschap: zie zijn CV aldaar), 2006, uitgeverij Balders Hage, Bosch en Duin, in: het blad Management Executive, maart/april 2007, een uitgave van Kluwer Management, door drs. Albert Kamperman, universitair hoofddocent bij het Ruud de Moorcentrum van de Open Universiteit Nederland, tevens senior consultant bij eHRM b.v. zie recensie van dit 1e boek in de reeks Organisatie en dynamiek »»»
 14. Hoofdstuk 5 ‘Inleiding tot de Hagenaarskunde’ in ‘Een flamboyante man’, een vriendenboek voor Ben Janssen, ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van de VNG-uitgeverij (2006, VNG Uitgeverij, Den Haag) door John Roos. zie voor deze bijdrage aan het boek »»»
 15. Artikel ‘Een brug tussen ‘theorie’ en ‘praktijk’: organisatiekundige ontwerpeisen van een WFMS voor de afstemming tussen front- en backoffices’ in: Od (Overheidsdocumentatie), 21 april 2006
  lees artikel »»»
 16. Artikel ‘De kern van de takendiscussie’ in: Raadsledennieuws, april 2006
  lees artikel »»»
 17. Boek ‘Gepaste heroverweging van beleid. Over kerntakendiscussies en andere ongemakken’ (eigen bedrijfsuitgave, 2005)
  lees korte beschrijving »»»
 18. Recensie door mevrouw drs. R. Biemond (onder meer voorlichtingsfunctionaris van de SGP) van ons boek ‘Gepaste heroverweging van beleid’ in: Zicht, nr.2, 2005
  lees recensie »»»
 19. Artikel ‘Naar een passende verantwoording. Of hoe de effectiviteit van VBTB kan worden vergroot’ in: Tijdschrift voor Openbare Financiën, december 2004
 20. Artikel ‘Bestuurlijke vernieuwing kan beter’ in: Openbaar bestuur, oktober 2005
  lees artikel »»»
 21. Artikel ‘Nieuwe sturing, oude verantwoording’ in: Nederlandse Staatscourant, 2005, nr. 53
  lees artikel »»»
 22. Artikel ‘Krachtig bestuurder of reus op lemen voeten? Over de strategische positionering van kandidaat gekozen burgemeesters’ in: Bestuurskunde, augustus 2005
  lees artikel »»»
 23. Artikel ‘Gerichte hantering van de bestuurlijke peilstok’ in: Facta, september 2005, nr. 53
  lees artikel »»»
 24. Boek ‘De dynamiek van dualisering. Rol en positie van de burgemeester bij initiatieven voor vernieuwend gemeentebestuur’ (eigen bedrijfsuitgave, 2004)
  lees korte beschrijving »»»
 25. Recensie door mevrouw drs. R. Biemond (onder meer voorlichtingsfunctionaris van de SGP) van ons boek ‘De dynamiek van dualisering’ in: Zicht, 2004
  lees recensie »»»
 26. Recensie door de heer J.M.L. Niederer (thans burgemeester van Roosendaal) van ons boek ‘De dynamiek van dualisering’ in: Provincie & Gemeente, mei 2004
  lees recensie »»»
 27. Artikel ‘De caleidoscopische vormen van het dualisme’ in: Nederlandse Staatscourant, 2004, nr 76
  lees artikel »»»
 28. Artikel ‘Schetsen van een nieuwerwets burgemeesterschap’ in: Lokaal Bestuur, 2003,
  nr. 10
 29. Artikel ‘Kansen voor burgemeester in duaal bestel’ in: Nederlandse Staatscourant, 2003,
  nr. 5.
 30. Artikel ’Lokaal bestuur in Nederland: Matig uw snelheid!’ in: Socialisme & Democratie, 2003, nr. 7/8
 31. Column ‘Portefeuille-overleg is doelstellingsmanagement’ in: GS Management, december 1998
  lees column »»»
 32. Artikel ‘Teamwerk binnen overheidsorganisaties: verbindingsmiddel of bindmiddel?’ in GS Management, december 1998
  lees artikel »»»
 33. Artikel ‘Belofte maakt schuld: niet blijven steken in het omvormingsproces naar een productenbegroting’ in: GS Management, oktober 1998
 34. Column ‘Tricks of the trade’ in: GS Management, oktober 1998
 35. Column ‘Over het wegen van draagvlak’ in: GS Management, augustus/september 1998
  lees column »»»
 36. Artikel ‘Functioneringsmoeilijkheden hoeven niet onoverkomelijk te zijn… Over een beproefde aanpak in probleemoplossing in overheidsorganisaties’ in: GS Management, augustus/september 1998
  lees artikel »»»
 37. Artikel ‘Leereffect managementcursus herindeling’, in: GS Management, juni 1998
  lees artikel »»»
 38. Column ‘Discuzeuren volgens Roos’ in: GS Management, juni 1998
 39. Column ‘Fasen in het omvormingsproces’ in: GS Management, april 1998
 40. Artikel ‘Onderhandeling bij gemeentelijke herindeling. Voldoende oog voor elkaars belangen?’ in: GS Management, april 1998
  lees artikel »»»
 41. Artikel ‘Sociale dienstverlening van interne beheersing naar een strategische regiefunctie’ in: GS Management, februari 1998
 42. Column ‘Management is to-get-things-done (2)’ in: GS Management, februari 1998
  lees column »»»
 43. Column ‘Management is to-get-things-done (1)’ in: GS Management, december 1997
  lees column »»»
 44. Artikel ‘Doe meer met de productenbegroting. Over het gebruik van werkplannen’ in: GS Management, december 1997
 45. Artikel ‘Managementcursus herindeling veroorzaakt schrikeffect’ in: GS Management, oktober 1997
  lees artikel »»»
 46. Column ‘Poldermodel? Poldermodel!’ in: GS Management, oktober 1997
 47. Column ‘Medewerker-volgt-functie en andere behoudzuchtige verhalen’ in: GS Management, augustus/september 1997
 48. Artikel ‘Gemeentelijke herindeling als spanningsbron’ in: GS Management augustus/september 1997
  lees artikel »»»
 49. Column ‘Barbertje moet vangen’ in: GS Management, juni 1997
 50. Artikel ‘Cultuuromslag openbare ruimte…’ in: GS Management, april 1997
 51. Column ‘Veel gemor door de WOR’ in: GS Management, april 1997
 52. Artikel ‘De inrichting en beheer van de openbare ruimte vereist een andere, nieuwe stijl…’ in: GS Management, februari 1997
 53. Column ‘Beter één fusie dan géén fusie…’ in: GS Management, februari 1997
 54. Column ‘Managementteams heten van nu af anders…’ in: GS Management, december 1996
  lees column »»»
 55. Column ‘Als reliëf op het behang…drie manieren om het leven van een adviseur gek te maken’ in: GS Management, oktober 1996
 56. Recensie door prof. mr. dr. J.P. Balkenende (voormalig minister-president) van ons eerste boek over strategische heroriëntatie ‘Over kerntakendiscussies en andere ongemakken’
  in: het blad Bestuursforum, april 1996
  lees recensie »»»
 57. Column ‘Mag ik even…’ in: GS Management, maart 1996
 58. Boek ‘Over kerntakendiscussies en andere ongemakken’, november 1995 (per 2005 is een compleet herziene heruitgave van dit boek uitgebracht, zie elders in deze lijst)