Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Webartikelen

Hieronder vindt u een opsomming van enkele webartikelen die in de loop der jaren zijn gemaakt over onze gevarieerde adviespraktijk. Voor meer gerichte informatie naar aanleiding van deze artikelen kunt u eveneens via het secretariaat contact opnemen met de betrokken adviseurs. Wij geven u graag een nadere toelichting.

 1. Versterking lokaal ondernemersklimaat: MKB-Nederland en VNO-NCW roepen o.a. wethouders EZ op tot actie... lees verder »»»
 2. Bent u óók zo'n geboren leider...(of heeft de praktijk u dat geleerd)? Vaak denkt men dat het makkelijker is als een manager zich omringt met toptalenten. Maar óók talenten moeten worden gekoesterd om tot uiting te kunnen komen. Om hieraan gericht aandacht te besteden... lees verder »»»
 3. Daadwerkelijke stimulering van economische bedrijvigheid binnen de eigen regio? Vraag nú de (gratis) voorlichtingssessie over het opzetten van een BIZ aan! »»»
 4. Tegen het einde van de bestuursperiode neemt de druk op B&W soms ineens toe… (en daarmee óók de druk op de bijbehorende bestuurscoalitie): hoe ontsporingen te voorkomen? bekijk hand-out »»»
 5. De onderling hechte samenwerking tussen de verscheidene onderdelen van de Genilu Groep levert goede gezamenlijke initiatieven op, zoals hoe de ondersteunende diensten van samenwerkende bedrijven te operationaliseren?
  zie betreffende hand-out »»»
 6. Genilu Groep prominent aanwezig op VNG-congres... »»»
 7. Degelijkheid past óók goed in deze tijd... zie de rubriek Genilu [interim] Gezelschap »»»
 8. Waarop te letten bij de totstandkoming van een lokaal bestuursakkoord? »»»
 9. Ook een directiemodel ingevoerd dat niet goed werkt? bekijk hand-out »»»
 10. Welke gemeenteraad wil geen vliegende start maken? »»»
 11. Driehoeksoverleg: hoe op te vatten en hoe te organiseren? »»»
 12. Manieren om samenwerking tussen organisaties goed tot stand te brengen... »»»
 13. Heeft het bestuur een uitgesproken voorkeur voor een zeer effectieve strategische heroriëntatie? »»»
 14. 'Shared services': hoe te operationaliseren? bekijk handout »»»  
 15. Welk nieuw gevormd College van B&W wil de komende periode geen stempel op het gemeentebeleid drukken?»»»
 16. Ná de fusie volgt de fase van organisatie-ontwikkeling: een praktische aanpak voor waterschappen »»»
 17. Zienswijze op dienstverlening als bepalende succesfactor voor een heringedeelde gemeente »»»
 18. De interne dienstverlening vergt een verdergaande professionalisering »»»
 19. Aansprekende workshop over het driehoeksoverleg tussen burgemeester, secretaris en griffier op landelijk griffierscongres »»»
 20. Ook genoeg van weinigzeggende benchmarks en andere vluchtige adviezen? »»»
 21. Werkconferenties kansrijke dualiseringsinitiatieven »»»
 22. Digitale werkprocessen in de frontoffice: ook een verantwoordelijkheid van de backoffice? »»»
 23. Workshop Integriteit voor Burgemeesters »»»
 24. Onderzoek Inventarisatie handhavingstaken gemeenten afgerond »»»
 25. Competentiemanagement: het zichtbaar maken van dieperliggende persoonlijke bekwaamheden van medewerkers »»»
 26. Hoe perspectief te bieden in schijnbaar uitzichtloze situaties? »»»
 27. In balans brengen van werkdruk: een kwantitatieve doorlichtingsmethode »»»
 28. Beheersing ziekteverzuim »»»
 29. Gemotiveerd personeel: de cruciale succesfactor van uw organisatie »»»
 30. De burgemeester na herindeling »»»
 31. Facility Management: wassen neus óf strategische zet? »»»
 32. Publiek Private Samenwerking in Helmond »»»