Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Organisatievraagstukken

Bij strategische heroriëntaties, wijzigende doelstellingen, veranderende randvoorwaarden of heroverweging van beleid is het vaak noodzakelijk de organisatie tegen het licht te houden en deze opnieuw in te richten of aan te passen.

Wij onderzoeken en adviseren over koerswijzigingen en helpen deze te vertalen in de meest gewenste organisatiestructuur met bijpassende functies en bijbehorende werkprocessen. In vele gevallen begeleiden wij de invoering van de gewenste veranderingen. Ook de financiële consequenties van veranderingen in taakstelling kunnen worden doorgerekend.

In onze advisering op dit vlak staat het creëren van een optimale balans tussen de bepalende kenmerken van een organisatie (ons SSCF-model: strategie, structuur, cultuur en functioneren) voorop.