Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Efficiencyonderzoeken en organisatiedoorlichtingen

Doelmatigheidsbevordering en kostenbeheersing blijven belangrijke onderwerpen binnen alle organisaties, of dit nu profit, non-profit of overheid betreft. Binnen ons bureau is veel ervaring gebundeld ten aanzien van doelmatigheidsbevordering.

Wij beheersen diverse technieken van onderzoek, zoals medewerkertevredenheidsonderzoeken, werkdrukmetingen, bedrijfsvergelijkende onderzoekingen en overheadanalyses. Op basis van methodische analyses zijn wij in staat om aan te geven hoe mensen en middelen in een bepaalde organisatie zo doelmatig mogelijk kunnen worden ingezet, met behoud van kwaliteit en arbeidsmotivatie. Onze adviezen zijn altijd praktisch en zeer haalbaar.

De Genilu Groep heeft vanaf 1995 tal van specifieke bedrijfsgegevens verzameld en gesystematiseerd opgeslagen. Dit zijn geobjectiveerde vergelijkingsnormen voor taakuitoefening, gebaseerd op de bedrijfsspecifieke werkprocessen, waarmee organisaties de eigen doelmatigheid kunnen beoordelen en verbeteren.

Ook begeleiden wij diverse organisaties ‘on-the-spot’ bij interne doelmatigheidbevorderingstrajecten, complexe heroverwegingsoperaties en/of contra-expertises in die gevallen, waarin de beoogde doelmatigheidsbevordering toch nog te weinig zicht op concrete bedrijfsresultaten biedt. Ook worden wij regelmatig gevraagd om voor dergelijk moeilijke processen (met een hoog afbreukrisico) een ter zake kundige projectleider tijdelijk te leveren.