Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

9. Opdrachten i.h.k.v. ontwikkeling, uitvoering en begeleiding van (in company) trainingen, werkconferenties en overige cursusactiviteiten

Ons bureau heeft uitgebreide ervaring met de ontwikkeling en uitvoering van een keur aan werkbijeenkomsten en cursusactiviteiten. De werkzaamheden variëren van meningsvormende sessies tot besluitvormende conferenties, van één dagdeel tot meerdaagse bijeenkomsten, kennen een specifieke aanleiding of gaan over een brede strategische koersbepaling, worden gehouden om het handelingsrepertoire van de deelnemers te vergroten of zijn gericht op kennisoverdracht en dergelijke. De veelzijdigheid van deze adviesopdrachten van ons bureau komt tot uitdrukking in de onderstaande projectomschrijvingen.

 1. Strategieconferentie managementteam agentschap ministerie »»»
 2. Conferentie teamvorming nieuw College van B&W »»»
 3. Vervullen van voorzitterschap en begeleiding van informele raadsbijeenkomst in het kader van de volksvertegenwoordigende rol van de Raad »»»
 4. NGB-workshops over Conflicthantering »»»
 5. Ontwikkeling en uitvoering van een uitgebreid opleidingstraject Publiekszaken ten tijde van herindeling »»»
 6. Professionaliseringstraject voor Nederlands Genootschap van Burgemeesters »»»
 7. Ontwikkeling en uitvoering specifieke managementcursus over gemeentelijke herindeling voor gemeentesecretarissen »»»
 8. In-company opleidingen, managementtrainingen en specifieke werkconferenties in het kader van interne organisatie-ontwikkelingsprocessen »»»
 9. Ondersteuning cultuuromslag en introductie projectmatig werken »»»
 10. Begeleiding, advies, uitvoering specifieke voorlichtingsbijeenkomsten en werkconferenties in het kader van gemeentelijke herindelingsprocessen »»»
 11. Strategische advisering bij organisatie-ontwikkelingsprocessen diverse overheidsorganisaties »»»
 12. Workshop ontwikkeling digitale dienstverlening »»»
 13. Afstemming en structurering van klachten- en meldingenverwerking »»»
 14. Opleiding en begeleiding van medewerkers Centrale Balie in een middelgrote gemeente »»»
 15. Instructiebijeenkomsten voor diverse gemeenten met als thema 'VIND: vertrekpunt voor vraaggericht werken'. »»»
 16. Brandweer grote gemeente: opleidingsbeleidsplan »»»
 17. Bestuursconferentie Bestuurlijke Vernieuwing »»»
 18. Verdiepingsslag kerntakendiscussie als leertraject voor de gemeenteraad »»»
 19. Organisatie-ontwikkeling waterschap na een samenvoeging »»»
 20. Voortzetting van de ontwikkeling van een directiemodel na vertrek van de gemeentesecretaris »»»
 21. Minder goed en minder prettig functionerend ManagementOverleg binnen een gekozen directiemodel »»»

Zie ook onze handout Beproefd preventief onderzoek d.m.v. gerichte boardroom consultancy…