Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Strategische advisering bij organisatie-ontwikkelingsprocessen diverse overheidsorganisaties

Bij middelgrote gemeenten (Veenendaal, Smallingerland), provincies (onder andere Zuid en Noord-Holland) en uiteenlopende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden heeft ons bureau organisatie-ontwikkelingsprocessen begeleid op grond van diverse indicaties.

Soms betrof het een beleidsvernieuwing en verandering van doelstelling van de betreffende overheidsorganisatie, waarbij wij in samenwerking met een breed samengestelde werkgroep telkens discussiestukken voor het eindverantwoordelijk management produceerden voor specifieke strategische onderdelen van het interne veranderingsproces.

Een andere keer moesten wij door middel van contra-expertise aan de hand van onderzoek een heftige discussie beslechten rond de vraag over de 'toegevoegde waarde' van sectordirecteuren binnen de bestaande organisatiestructuur. Dit rapport presenteerden wij dan vervolgens als discussiestuk in een aantal probleemoplossende werkconferenties over de strategische koers van de gemeente (onder andere Smallingerland).

Ook zijn wij veelvuldig betrokken geweest bij ombouw van een traditioneel 'secretarie-diensten'-model naar een bestuursdienst met twee organisatie-onderdelen (onder andere Veenendaal). Hierbij verrichtte ons bureau niet alleen de projectleiding maar verschafte eveneens inhoudelijke adviezen ten aanzien van de personele formatie en dergelijke. In uiteenlopende samenwerkingsverbanden hebben wij voor diverse onderdelen (Brandweerhulpverlening, Muziekonderwijs, GGD en milieu-adviesdiensten) verscheidene strategische discussies inhoudelijk begeleid en van advies gediend.

«« terug naar opdrachtenlijst