Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Workshop ontwikkeling digitale dienstverlening

Voor een middelgrote gemeente (40.000 inwoners) is in het kader van het ontwikkelen van de digitale dienstverlening een workshop georganiseerd. De gemeente werkte reeds met de VIND catalogus op hun website en had verschillende ambities geformuleerd op het gebied van digitale dienstverlening. Tijdens de workshop zijn de landelijke ontwikkelingen op dit gebied en de ontwikkelingen van VIND uiteengezet.

Op basis van de door de gemeente geformuleerde ambities zijn de consequenties en benodigde randvoorwaarden van hun keuzes geschetst. Middels verschillende stellingen en discussiepunten zijn verschillende mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening besproken.

Omdat er door de gemeente al gebruik werd gemaakt van de productencatalogus VIND op de website zijn de mogelijkheden voor het breder inzetten van de VINDcatalogus toegelicht. Door de productencatalogus verder te ontwikkelen kan deze als aanjager worden gebruikt voor de ontwikkeling van de digitale dienstverlening. Hierbij werd aangesloten bij reeds ondernomen stappen en de ambities van de gemeente.

«« terug naar opdrachtenlijst