Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Bestuursconferentie Bestuurlijke Vernieuwing

Een gemeente in het midden van het land wilde zich collectief beraden op enkele aspecten van bestuurlijke vernieuwing. Dit naar aanleiding van het gemeentelijke evaluatierapport over de ervaringen met twee jaar dualisering.

Als vervolg op dit rapport is gekozen voor een gemeentebrede meningvormende bijeenkomst om met elkaar te spreken over geconstateerde knelpunten en verbeterpunten. Ons bureau is gevraagd om deze conferentie te organiseren voor de leden van de gemeenteraad, de fractieassistenten, de leden van het College van B&W en de leden van het MT.

Gezien de beperkte beschikbare tijd en de vele aangedragen onderwerpen is gekozen voor een strak georganiseerde en efficiënt verlopende bijeenkomst. Aan de hand van een korte uiteenzetting en casuïstiek is nagegaan hoe het functioneren van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiging, de afstemming tussen B&W en gemeenteraad en besturen op hoofdlijnen binnen de gemeente thans invulling worden gegeven en welke verbeteringen hierin mogelijk zijn. Zowel plenair als in groepen zijn hierover besprekingen gevoerd.

De bijeenkomst eindigde met het formuleren van beleidslijnen om de bestuurlijke afstemming en samenwerking in de toekomst te verbeteren tegen de achtergrond van het duale stelsel.

«« terug naar opdrachtenlijst