Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Afstemming en structurering van klachten- en meldingenverwerking

In een middelgrote gemeente is een werkconferentie belegd met medewerkers van alle vraaggerichte organisatie-eenheden die betrokken zijn bij de inname en afhandeling van klachten en meldingen (wijkbeheer, KCC, receptie en telefonisch meldpunt).

Op gestructureerde wijze is onderscheid gemaakt in vormen van klachten en meldingen en de bijhorende afhandelingsniveaus. Tevens is de informatiebehoefte van het ambtelijk apparaat over binnengekomen klachten en meldingen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens is bepaald door wie en op welke wijze klachten en meldingen worden afgehandeld. Daarnaast is aangegeven hoe de verkregen informatie dient te worden vastgelegd en wie toegang tot deze gegevens moet kunnen hebben. Tot slot zijn de benodigde randvoorwaarden hiervoor in beeld gebracht in termen van bevoegdheden, opleiding en hulpmiddelen.

Mede door deze door ons bureau georganiseerde werkconferentie functioneren de vraaggerichte organisatie-onderdelen van deze gemeente goed.

«« terug naar opdrachtenlijst