Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

NGB-workshops over Conflicthantering

In vele opeenvolgende jaargangen is in het kader van het professionaliseringstraject van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) de workshop Conflicthantering door ons bureau georganiseerd. Het doel van de bijeenkomsten was het creëren van bewustzijn voor het begrip ’conflict’ en de hantering van de verschillende diagnose-, analyse- en interventiemogelijkheden.

Het eerste deel van de workshop ging voornamelijk in op het herkennen van conflicten en de relatie tussen conflict en organisatiecultuur. Met behulp van verschillende didactische methoden; uiteenzettingen, video en checklists werd inzicht gegeven in de verschijningsvormen van een conflict, omvang, ernst en fasen van escalatie waarin een conflict zich kan ontwikkelen.

Na de middagpauze werden verschillende interventiemogelijkheden behandeld wanneer een burgemeester op een conflict stuit of zelf onderwerp van conflict is. Onder meer de volgende dilemma's kwamen in dit tweede deel naar voren: is het per definitie goed om in te grijpen en hoe kwetsbaar stelt een burgemeester zich op? Wanneer is ingrijpen nodig? Wordt een burgemeester geaccepteerd als bemiddelaar en hoe bewaart de burgemeester ten slotte zijn/haar onafhankelijkheid?

Door de vele voorbeelden, uitwisseling van ervaringen en raadgevingen over oplossingen bij conflicten zijn de bijeenkomsten door de deelnemers als zeer waardevol ervaren.

«« terug naar opdrachtenlijst