Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Vervullen van voorzitterschap en begeleiding van informele raadsbijeenkomst in het kader van de volksvertegenwoordigende rol van de Raad

Enkele jaren is in een grote gemeente besloten om wijkgericht te gaan werken. In iedere wijk ontstond een overlegorgaan, een wijkplatform. Een wijkplatform vormt een volwaardig partner van het gemeentebestuur. Zo'n wijkplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur.

In de gemeente is besloten om wijkgericht werken te evalueren. In het College van B&W is wijkgericht werken reeds geëvalueerd. Van de nieuwe raad werd een reactie op deze evaluatie gevraagd. Ons bureau heeft daartoe een informele raadsbijeenkomst geleid. Deze informele raadsbijeenkomst diende ten eerste als voorbereiding op de raadsevaluatie van wijkgericht werken. Ten tweede diende de bijeenkomst voor een verkenning van de volksvertegenwoordigende rol van de raad in het kader van de invoering van de Wet Dualisering Gemeentebesturen in maart 2002.

Met behulp van vijf stellingen waarbij de raadsleden ieder de eigen grens van volksvertegenwoordiging moesten aangeven werd een discussie opgewekt. Een belangrijk punt van deze discussie was wie nu precies bij wijkgericht werken de volksvertegenwoordigende rol op zich neemt, het wijkplatform of de raad?

Een probleem waar veel raadsleden tegenaan lopen is het openlijk in twijfel trekken van het representatieve karakter van het raadslidmaatschap. Andere dilemma's in de functie van raadslid als volksvertegenwoordiger zijn onder meer ombudsmanrol versus controlerende rol, individuele belangen versus gemeentelijk beleid en klachtenafhandeling versus onafhankelijk blijven. Deze dilemma's worden gedurende deze informele raadsvergadering verkend en besproken.

«« terug naar opdrachtenlijst