Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Brandweer grote gemeente: opleidingsbeleidsplan

Voor een Dienst Brandweer van een grote gemeente is een specifiek opleidingsplan voor de medewerkers opgesteld. Het verzoek hiertoe kwam mede tot stand omdat een accentverschuiving van repressieve taken naar meer preventieve, preperatieve, logistieke en dienstondersteunende taken werd verwacht. Het opleidingsplan moest behulpzaam zijn bij het inspelen op maatschappelijke, technologische en organisatorische ontwikkelingen.

Als vervolgopdracht is een toetsingsmodel (om de uitvoering van het opleidingsplan ter hand te nemen) ontwikkeld.

«« terug naar opdrachtenlijst