Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Strategieconferentie managementteam agentschap ministerie

Voor een belangrijk onderdeel (circa 400 fte) van een groot agentschap van één van de ministeries hebben wij een strategieconferentie geleid. Doel van deze bijeenkomst was om met het managementteam van gedachten te wisselen over de vraag hoe binnen de organisatie de strategische ontwikkelingen op managementniveau vorm en inhoud te geven. Het programma bestond uit een ochtend-, middag- en avonddeel.

's Ochtends gaf elk afdelingshoofd een toelichting op de uitgevoerde voorbereidings­opdracht door een uiteenzetting over uitgangspunten, kerncompetenties en het ambitieniveau van de afdeling. Hierdoor werd een duidelijk beeld geschetst van het huidige niveau van de afdeling van de organisatie en de streefsituatie. Uit de ochtendbespreking kwamen verschillende discussiepunten voort. Deze onderwerpen werden vervolgens herleid tot een beperkt aantal aandachtsgebieden.

Gedurende de middag en het begin van de avond werden deze zaken uitgebreid besproken door de deelnemers aan deze strategieconferentie. Aan het einde van de bijeenkomst werden conclusies getrokken over de besproken aandachtsgebieden en werkafspraken gemaakt.

De interne afspraken zijn door ons bureau vastgelegd in een procesdocument aan de hand waarvan de afdeling zich kan beraden op verdere ontwikkelingen.

«« terug naar opdrachtenlijst