Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Minder goed en minder prettig functionerend ManagementOverleg binnen een gekozen directiemodel

In een gemeente in het noorden van ons land van circa 26.000 inwoners heeft men het functioneren van het ManagementOverleg (MO) van de afdelingshoofden met de twee directieleden intern getracht te evalueren. Dit pakte niet goed uit. Zowel qua slotsom niet als voor wat betreft de sfeer en procesverloop niet. Allereerst concentreerde de kritiek van de afdelingshoofden zich voornamelijk op het (vermeende) gebrek aan strategisch leiderschap door de algemeen directeur. En ten tweede werd die evaluatiebijeenkomst een vorm van ontlading van collectieve (kleine en grote) ongenoegens, vooral weer in de richting van de algemeen directeur. Deze interne evaluatie had dus meer schade in de onderlinge samenwerking en afstemming toegebracht dan verbeteringen. Men durfde intern geen vervolg meer aan die evaluatiebijeenkomst te geven. Aan ons bureau werd gevraagd om hierbij te helpen om weer een werkbaar MO te creëren. Na een korte gespreksronde met alle betrokken leidinggevenden en de betrokken P&O-medewerker zijn door ons tien aanbevelingen, suggesties en tips gedaan in een gezamenlijke werkconferentie met de afdelingshoofden, directie en P&O. Gestart werd met een korte terugblik naar de eerder slecht verlopende evaluatiebijeenkomst. Een ieder die daarop nog wilde reageren kon dat doen, maar dat hoefde niet. Vervolgens werd door de adviseur van ons bureau, die als conferentievoorzitter optrad, een toelichting gegeven op wat er zou moeten gebeuren met het MO op grond van zijn bevindingen. De aanbevelingen werden grondig en openhartig inhoudelijk besproken. ’s-Middags zette de directie, met name de algemeen directeur, de visie op de (strategische) ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie uiteen. Hierna volgde ook een goede en inhoudelijke discussie. De probleemoplossende werkconferentie werd afgesloten met een samenvatting van de gemaakte werksafspraken. De effecten van deze conferentie waren dat men in het vervolg zuiverder met de verwachtingen omtrent elkaars bijdragen aan het MO omging, dat men elkaar meer zakelijk bejegende en dat het MO anders en beter kan worden voorbereid. Ook heeft men ervaren dat de directie, met name de algemeen directeur, weldegelijk beschikte over strategische inzichten die hij graag met de overige leiding van de gemeentelijke organisatie wilde delen. Doorlooptijd: zes weken.

«« terug naar opdrachtenlijst