Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Advisering bij de oprichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst

Vijf gemeenten hadden de ambitie om samen één nieuwe organisatie op te richten voor de uitvoering van de inkomensvoorzieningen in het kader van de bijstand. Voor deze nieuwe gemeenschappelijke organisatie hebben wij het organisatieontwerp gemaakt. Dit betrof de organisatiestructuur, formatieve bezetting, formulering van personeelsprofielen alsmede de inrichting van het stuur- en beheerinstrumentarium. Tevens hebben wij inhoud gegeven aan het gewenste dienstverleningsconcept. Op basis van dit concept konden de betreffende gemeenten de rol als opdrachtgevende organisaties goed vervullen. Ook werd aan de hand van dit toegesneden dienstverleningsconcept expliciet werkafspraken gemaakt over het vereiste specifieke maatwerk voor elk van de vijf betrokken gemeenten. De operationalisatie van deze intergemeentelijke samenwerking is enige tijd later onderdeel geworden van een grootscheeps gemeentelijk herindelingproces, waarbij ons bureau eveneens van advies diende.

 

«« terug naar opdrachtenlijst