Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Advies en begeleiding fusie en integratie diensten Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu/Stadsbeheer

Naar aanleiding van de gevoerde kerntakendiscussie is door de gemeenteraad van een grote gemeente besloten over te gaan tot integratie van de Dienst Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO) en de Dienst Milieu en Stadsbeheer (DMS). Het was de bedoeling dat de nieuwe dienst binnen twee jaar van start ging. Om de samenvoeging te realiseren werd een projectgroep ingesteld, bestaande uit de twee directeuren van de diensten en twee P&O-deskundigen plus een organisatie-adviseur van ons bureau.

De projectgroep heeft een plan van aanpak opgesteld, waarin de onderscheiden stappen in het proces in grote lijnen werden uitgewerkt. Door middel van de samenvoeging van de twee diensten wilde deze gemeente dat een optimale efficiency en effectiviteit werd bereikt in samenhang met in- en externe ontwikkelingen voor de locale overheid.

De samenvoeging gebeurde gestructureerd volgens het plan van aanpak. Verdeeld in een achttal fasen, namelijk: startfase, inventarisatiefase, analysefase, diagnosefase, designfase, besluitvormingsfase, implementatieplan en implementatiefase. Inmiddels is met succes een cultuuromslag als onderdeel van de allerlaatste fase afgerond.

«« terug naar opdrachtenlijst