Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Diverse overheidsorganisaties: uitvoering van beleids- en evaluatieonderzoek

Voor uiteenlopende organisaties binnen de overheid en de non-profit-sector heeft ons bureau beleidsonderzoeken uitgevoerd. Kenmerkend is dat zowel wordt teruggekeken als vooruitgeblikt.

Onze werkwijze is niet alleen gericht op het ontdekken van problemen bij beleidsmaatregelen, waarbij bijvoorbeeld wordt nagegaan in hoeverre bepaalde groepen buiten de boot vallen bij een werkgelegenheidsmaatregel. Deze probleemgestuurde evaluatie van beleidsmaatregelen wordt gekoppeld aan proactieve, oplossingsgerichte beleidsadvisering. Bij het genoemde voorbeeld is een aanvullende onderzoeksmogelijkheid om na te gaan waarom een gedeelte van de doelgroep wél profiteert, en waar de kansen voor leden van deze groep liggen. De ervaringen hiermee zijn richtinggevend voor het beleid ten aanzien van gehele doelgroep.

De meerwaarde van ons bureau is dat wij als organisatie-adviseurs ondersteuning bieden bij het optimaliseren van het functioneren van de organisatie en tegelijk als beleidsonderzoeken gericht adviseren over maximale verbetering van de uitvoering van beleidstaken. Methodologisch bieden wij een toegesneden onderzoeksopzet op basis van een mix van wetenschappelijke kennis van methoden en technieken (zowel kwantitatief als kwalitatief), veel praktijkervaring, kennis van het beleidsveld en gezond verstand.

De afgelopen jaren hebben wij op deze wijze tientallen beleidsonderzoeken verricht waarbij steeds is nagegaan welke type aanpak de meeste meerwaarde voor de opdrachtgever oplevert (kwaliteitsbeoordeling, doorlichting met behulp van onze sturingsnormen, monitoringonderzoek, beleidsverkenning, functioneringsonderzoek en dergelijke). Voorbeelden van opdrachten zijn de kwaliteitsbeoordeling van dienstverlening van een overheidsagentschap, tussentijdse evaluatie van het emancipatiebeleid bij de Nederlandse politie, evaluatieonderzoeken naar vormen van wijkbeheer en burgerparticipatie, waardering van het functioneren van een telefonisch informatiecentrum en dergelijke.

«« terug naar opdrachtenlijst