Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Haalbaarheidsonderzoek zelfstandigheid gemeenschappelijke regeling muziekonderwijs

Het muziekonderwijs binnen een bepaalde regio stoelde op een gedateerde gemeenschappelijke regeling van zeven gemeenten. Naar aanleiding van de discussies over het eigen takenpakket binnen de deelnemende gemeenten liet één gemeente reeds blijken op redelijk korte termijn formeel uit de regeling te willen treden. Enkele andere gemeenten gaven te kennen weliswaar aan de gemeenschappelijke regeling te zullen blijven deelnemen maar dat de kostenaspecten van deze voorziening uit bezuinigingsoverwegingen moeten worden onderzocht. Dit kon gevolgen hebben voor de omvang en de aard van het gebruik door de betreffende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling.

De betrokken bestuurders van de gemeenschappelijke regeling en de betreffende portefeuillehouders realiseerden zich terdege dat deze voorwaarden voor wijziging van de grondslag van het regionale instituut onderling strijdig aan elkaar kunnen zijn dan wel dat iedere deelnemende gemeente op basis van de eigen voorkeuren verschillende accenten zou leggen. Vandaar dat het bestuur van de gemeenschappelijke regeling besloot eerst een extern haalbaarheidsonderzoek door ons bureau te laten uitvoeren naar de bestuurlijke én financiële mogelijkheden van een omvorming alvorens in gemeenschappelijk overleg hierover tot afgewogen besluitvorming te komen.

Met inachtneming van de door het bestuur gestelde randvoorwaarden hebben wij niet alleen de bestaande interne organisatie in termen van bedrijfsvoering onderzocht maar eveneens een reeks van keuzemogelijkheden aan het bestuur gepresenteerd van een lichte tot een zwaardere vorm van 'op-bestuurlijke-afstand-zetten'.

«« terug naar opdrachtenlijst