Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Haalbaarheidsonderzoek samenwerking van een zestal gemeenten op afvalverwijdering

Een globale doorlichting van de afvalinzameldiensten van de zes gemeenten leidde tot de uitvoeringsvarianten voor samenwerking. Efficiency, kwaliteit van dienstverlening, milieurendement en organisatie-opbouw waren enkele van de toetsingscriteria waarmee de uitvoeringsopties voor de besluitvorming zijn geordend. Specifiek werd gezocht naar overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten om de kans van slagen voor de samenwerking te verhogen.

Op grond van de gevolgen voor de afzonderlijke gemeenten werd een principekeuze gemaakt over de vorm van samenwerking. Deze meest kansrijke optie werd vervolgens in detail uitgewerkt. Eveneens zijn de gevolgen voor de afzonderlijke gemeenten voor de meest kansrijke optie nader beschreven. Met de betrokken bestuurders van de gemeenten is vervolgens het veranderperspectief besproken. Hierop volgend werd door de gemeenten een besluit genomen over de meest wenselijke vorm van samenwerking.

«« terug naar opdrachtenlijst