Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Bedrijfsplan voor een te verzelfstandigen reinigingsbedrijf

Voor een gemeente met circa 60.000 inwoners maken wij (naar aanleiding van een kerntakendiscussie) een bedrijfsplan voor de reinigingsorganisatie. Het management heeft deze organisatie steeds bedrijfsmatiger laten werken. Het is nu aan de orde om vervolgstappen te zetten en deze ook planmatig te verankeren.

Het management en het gemeentebestuur kwamen tot de conclusie dat verdere verbeteringen alleen mogelijk zijn als meer op afstand van de gemeentelijke organisatie wordt gewerkt. Dit biedt de mogelijkheden om bijvoorbeeld met een andere rechtspositie beter aan te sluiten bij het specifieke karakter van de reinigingsorganisatie.

Ons bureau heeft in eerste instantie een analyse gemaakt van de trends en ontwikkelingen die zich afspelen in de afvalverwijdering. Daarna is bezien op welke manier de organisatie hier het beste op kan inspelen. In dit kader is de gedachtegang gevolgd alsof het al een volledig marktconform opererend bedrijf is. Op basis van een positieve beoordeling van het ontwikkelperspectief zijn de verschillende opties in kaart gebracht voor een functionele en een juridische verzelfstandiging.

Inmiddels wordt een bestuurlijke beslissing over een juridische verzelfstandiging voorbereid. Ons bureau adviseert hierover én draagt zorg voor de specifieke invulling van het bedrijfsplan voor de situatie waarin de gemeentelijke reinigingsorganisatie functioneert als juridische zelfstandige organisatie.

«« terug naar opdrachtenlijst