Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep
logo Algelun [MKB] Advies

Mensen van de Genilu Groep

John Roosdrs. John Roos MIM (1953) studeerde (na zijn HBO) Sociale Pedagogiek en Andragogiek aan de Universiteit Leiden met o.m. als specialisaties organisatiekunde, bedrijfs­opleidingen en succesvolle invoering van veranderingen in organisaties. Na vier jaar voorlichting - en PR-werk was hij vanaf 1980 vijf jaar werkzaam als managementtrainer bij het CIVOB, een opleidingsinstituut voor midden en hoger kader. Daarna werkte hij vanaf 1985 gedurende zes jaar als senior adviseur bij het adviesbureau ODRP. Vervolgens maakte hij vier jaar deel uit van het management van dat adviesbureau als districtleider, tot de overname ervan door een groter consultingfirm in 1995. Begin dat jaar richtte hij als DGA de Genilu Groep op. Tevens is hij initiatiefnemer van het Genilu [interim] Gezelschap (GiG). Daarnaast startte hij met evenveel enthousiasme, óók onder de vlag van de Genilu Groep, het gespecialiseerde bedrijf Algelun [MKB] Advies. Buiten het management van de onderdelen van de Genilu Groep verricht John Roos talloze acquisitieactiviteiten. Voor het overgrote deel van zijn werktijd is hij uitvoerend in de adviespraktijk bezig. Hij voltooide in de jaren 2001 en 2002 eveneens de internationale, postdoctorale studie Master of Information Management (MIM) aan de Tias Business School van de Universiteit van Tilburg.

Zijn voornaamste adviesterreinen zijn: advisering over complexe vraagstukken op bestuurlijk niveau (zoals strategische samenwerking), structuur - én organisatiecultuurwijzigingen, begeleiding van fusies, analyse van functioneringsmoeilijkheden en conflictinterventies. Heeft in dit verband talrijke strategieconferenties voor raden/colleges van bestuur, directies en managementteams geleid. Is sedert 1996 als conferentieleider betrokken geweest bij het professionaliseringsprogramma voor burgemeesters. Heeft in de loop der tijd uiteenlopende werkconferenties, trainingen en workshops inhoudelijk ontwikkeld en uitgevoerd. O.m. over projectmanagement en projectmatig werken, leiding geven aan hoog gekwalificeerde medewerkers in professionele organisaties, teamvorming op bestuur - en managementniveau, conflicthantering en beheersing van bestuursprocessen (zie zijn hoofdstuk Bestuurlijk bokken schieten… in het boek Balanceren op een slap koord, over de kunst van het evenwicht bewaren bij veranderingsprocessen). John Roos is ook bedenker van een pragmatische methodiek voor een systematische aanpak van strategische heroriëntaties, zoals door hem verwoord in het boek Gepaste heroverweging van beleid, over kerntakendiscussies en andere ongemakken.

Bovendien wordt John Roos herhaaldelijk gevraagd om stagnerende veranderingsprocessen weer op gang te helpen (zoals bijna mislukte fusies, intensivering samenwerking tussen organisaties, moeizaam verlopende bestuurlijke afstemming, gebrekkige teamsamenwerking op directieniveau en ogenschijnlijk onoplosbare intermenselijke conflicten). Ook staat John regelmatig collega-ondernemers persoonlijk met raad en daad bij in geval van cruciale bedrijfsstrategische fasen in de ontwikkeling van een onderneming. De laatste jaren is hij eveneens betrokken bij adviesprojecten op het vlak van sociale innovatie voor o.m. zorginstellingen, ziekenhuizen en (familie)bedrijven. Ook treedt hij vaak op als stimulerende intermediair tussen regionale kennisinstellingen (MBO’s, HBO’s, universiteiten) en innoverende branches uit het bedrijfsleven (zoals ICT, MVO en social enterprises). Daarnaast is hij met veel plezier onbezoldigd gecommitteerde bij HBO-eindexamens. Zie ook de zeer informatieve site voor ondernemingen binnen het MKB: www.algelunadvies.nl. Hij ontrafelt nog steeds graag datgene wat organisatorisch het meest in de knoop zit. Zijn werktempo daarbij is vermaard, doch John Roos blijft in al zijn adviesopdrachten te allen tijde ernstig rekening houden met de menselijke aard van verwerking van informatie en emoties. Mede hierdoor brengt hij vaak veel zaken in één en hetzelfde veranderingsproces tot stand. Meer achtergrondinformatie: zie www.genilu.nl.

Voor contactlegging met de Genilu Groep:
secretariaat@genilu.nl of telefoonnummer 0619 – 955287.

PDF klik hier voor de printversie van dit cv

«« terug naar overzicht Genilu [interim] Gezelschap