Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep
logo Algelun [MKB] Advies

Mensen van Genilu [interim] Gezelschap

Jan Broerdrs. Jan Broer RC (1960) studeerde – na voltooiing van zijn Gymnasium-B opleiding in zijn geboorteplaats Steenwijk – gedurende twee jaar Toegepaste Wiskunde aan de Technische Hogeschool Twente. Hij volgde daarna de HBO opleiding tot Bibliothecaris Openbare Bibliotheken in Sittard. Vanaf 1984 was hij werkzaam als administratief medewerker bij een middelgroot familiebedrijf op het gebied van metaal­bewerking en machinebouw. Na voltooiing van zijn SPD opleiding in 1989 werd hij financieel directeur van dit bedrijf. Hier heeft hij in de praktijk ervaren wat het betekent om onderhevig te zijn aan de tucht van de markt. Bovendien heeft hij toentertijd ruime ervaring opgedaan met een groot aantal aspecten van de dagelijkse bedrijfsvoering buiten het strikt financieel-economische domein, onder andere op het gebied van HRM en ICT (zoals de implementatie van een volledig ERP systeem).

In 2006 besloot Jan Broer het familiebedrijf te verlaten en zijn eigen praktijk te beginnen als zelfstandig financieel adviseur en interim-manager. Sindsdien heeft hij diverse opdrachten uitgevoerd, met name als interim financieel bestuurder in het bedrijfsleven. Daarnaast behaalde hij in 2008 zijn universitaire graad in Controlling aan Business Universiteit Nijenrode, waarbij hij is afgestudeerd op een onderzoek naar de kenmerken van en voorwaarden voor een kennisgebaseerd organisatiemodel. Eind 2010 heeft hij aan diezelfde universiteit de postdoctorale opleiding tot Register Controller met succes afgerond. In het kader van zijn afstudeerscriptie voor deze opleiding deed hij onderzoek naar de succesfactoren van tijdelijk leiderschap op het gebied van finance and control. Door de jaren heen heeft Jan Broer zijn werk en studie gecombineerd met een groot aantal interessante en leerzame nevenfuncties voor de lokale gemeenschap: van bestuurder van een voetbalclub tot toezichthouder bij de Rabobank, en van penningmeester van de businessclub tot initiatiefnemer van een regionaal project op het gebied van kennisuitwisseling en sociale innovatie.

Zijn gedrevenheid als professional komt voort uit zijn wens om organisaties te helpen bij het oplossen van hun problemen, bij het verbeteren van hun performance en/of bij het realiseren van hun ambities. Juist door deze persoonlijke missie is Jan Broer goed in te zetten binnen een breed scala van bedrijven. Van werktuigbouw tot en met glastuinbouw. Van sportgeoriënteerde organisaties tot en met kennisintensieve ondernemingen. Voor Jan geldt dat (in - of extern) adviseren een continu proces is van het identificeren en implementeren van structurele, klant­specifieke verbeteringen, bij voorkeur van binnenuit de organisatie en in nauwe samenwerking met bedrijfs­leiding en medewerkers. Jan Broer is een ondernemer pus sang, die als goed in te zetten senior adviseur en/of interim manager niet alleen systematisch kijkt naar de praktische kanten van de bedrijfsvoering van een onderneming, maar daarbij ook het beoogde bedrijfsbeleid scherp voor ogen blijft houden. Zie o.a. de bureaubrochures op de zeer informatieve site voor ondernemingen binnen het MKB: www.algelunadvies.nl (zusterorganisatie binnen de Genilu Groep).

Door zijn bedrijfskundige kennis alsmede vanwege zijn gevarieerde praktijk­ervaring is hij bij uitstek in staat om inhoudelijke discussies met vakgenoten aan te gaan. Jan Broer doet dat op een zodanige manier, dat hij (rustig en vasthoudend) die vakgenoten niet alleen weet te overtuigen van een mogelijk andere doch betere richting, maar vooral ook door hen mee te voeren naar een breedgedragen bedrijfsbeleid. Jan Broer is dan ook een overtuigd lid van het Genilu [interim] Gezelschap (GiG), het strategische samenwerkingsverband binnen de Genilu Groep. Meer achtergrondinformatie: zie www.genilu.nl.

Voor contactlegging met het Genilu [interim] Gezelschap:
secretariaat@genilu.nl of telefoonnummer 0619 – 955287.

PDF klik hier voor de printversie van dit cv

«« terug naar overzicht Genilu [interim] Gezelschap