Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep
logo Algelun [MKB] Advies

Mensen van Genilu [interim] Gezelschap

Guda Kagerdrs. Guda Kager (1963) is na haar HBO-studies Recht en Personeelsmanagement in 2000 afgestudeerd in Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met als specialisatie (politieke) besluitvormingsprocessen. Niet verwonderlijk dat zij na vijftien jaar werkzaam te zijn in diverse beleidsvelden koos voor een functie dichter tegen de politiek: het griffiersvak. Sinds 2000 heeft het dualisme haar belangstelling. Na de invoering hiervan in 2002 was zij zes jaar raadsgriffier en daarmee één van de griffiers van het eerste uur.

In 2008 vestigde Guda Kager zich als zelfstandig bestuurskundig adviseur voor interim-management, projectmanagement, detachering en training. Als interim-griffier is zij zeer inzetbaar voor uiteenlopende gemeenten. Liefst gemeenten waar, gezien vanuit het gezichtspunt van de raadsgriffie, nog vele zaken procesmatig en inhoudelijk tot stand moeten worden gebracht. Daarnaast houdt Guda zich bezig met diverse opdrachten voor gemeenteraden op het gebied van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende functie. Denk daarbij aan het begeleiden van diverse politiek bestuurlijke trajecten en het ontwikkelen plus vastleggen van bijbehorende protocollen.

Zo heeft Guda Kager voor verschillende gemeenten het toegepaste vergadermodel geëvalueerd én gewijzigd, diverse verordeningen van gemeenteraden geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de eisen des tijds, aanbestedingstrajecten voor een nieuwe accountant begeleid, inwerkprogramma’s voor nieuwe gemeenteraden ontwikkeld, trajecten ontwikkeld en begeleid om de betrokkenheid van raadsleden bij de financiële raadstukken te vergroten en dergelijke.

Ook adviseert zij regelmatig raadsleden bij het gebruik van raadsinstrumenten. Daarnaast traint en begeleidt Guda voorzitters die de politieke vergaderingen technisch moeten voorzitten. Bovendien voert zij eveneens onderzoeken naar de manier van raadscommunicatie uit en desgewenst begeleidt Guda Kager diverse projecten in dit verband. In principe neemt Guda nagenoeg alles voor haar rekening dat te maken heeft met de invulling van de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van gemeenteraden.

Kortom: Guda Kager heeft niet alleen een allround achtergrond voor de tijdelijke ondersteuning van gemeenteraad en raadsgriffie, maar zij weet die ruime praktijkervaring op een zeer kordate en doelgerichte wijze toe te passen in nieuwe, bestuurlijk mogelijk onvoorziene, werksituaties. Daarnaast is zij ook goed inzetbaar op tal van andere, bij uitstek bestuurskundige, adviesopdrachten als strategische visieontwikkelingen op de toekomst van een gemeente, oriëntaties op - dan wel evaluaties van allerlei vormen van intergemeentelijke samenwerking, kerntakendiscussies en bestuurlijke afstemmingsvraagstukken van gemeenteraad met het College van B&W. Niet voor niets staat Guda Kager intern bekend als nuchter lid van het Genilu [interim] Gezelschap (GiG), het strategische samenwerkingsverband binnen de Genilu Groep. Voor meer achtergrondinformatie: zie www.genilu.nl.

Ook weet Guda Kager, gezien haar studies en werkervaring, het nodige van P&O-instrumenten, HRM-beleid, projectmatig werken e.d. Op deze werkterreinen is Guda eveneens goed inzetbaar. Zie o.a. de bureaubrochures op de zeer informatieve site voor ondernemingen binnen het MKB: www.algelunadvies.nl (zusterorganisatie binnen de Genilu Groep).

Voor contactlegging met het Genilu [interim] Gezelschap:
secretariaat@genilu.nl of telefoonnummer 0619 – 955287.

PDF klik hier voor de printversie van dit cv

«« terug naar overzicht Genilu [interim] Gezelschap