Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep
logo Algelun [MKB] Advies

Mensen van Genilu [interim] Gezelschap

Agnes MélisAgnes Mélis MM (1958) was werkzaam als vrijgevestigd fysiotherapeute maar verlegde al gauw het accent naar het management en het aansturen van professionals. Zij was ondermeer werkzaam als hoofd van paramedici in een grote instelling voor gezondheidszorg. Ook begeleidde zij verschillende reorganisatieprocessen en werd zij belast met de leiding van multidisciplinaire teams gericht op de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening. Vervolgens was zij succesvol bij het opzetten van een innovatieve woonzorgvorm. Dit bleek een baanbrekend project te zijn waarvoor later lovende kritieken in de (vak)pers volgden.

Na het afronden van dit project voltooide zij aan de Universiteit van Utrecht de postdoctorale masteropleiding Management. Sindsdien heeft zij zich volledig gewijd aan het inrichten en aansturen van organisaties. Zij was werkzaam in diverse dienstverlenende instellingen o.m. als RVE-manager van middelgrote zorginstellingen (circa 230 fte). Veel ervaring heeft zij opgedaan in herstructurerings­projecten waarbij de traditionele aanbodsturing werd omgebogen naar vraagsturing met het accent op kwaliteit en effectiviteit van het zorgaanbod. Dit waren ook ingrijpende cultuurveranderingtrajecten waarbij de basis werd gelegd voor betaalbare en effectieve dienstverlening. Door herinrichting van de bedrijfsvoering van verpleging en verzorging werd bijvoorbeeld een zorgcontinuüm voor cliënten gerealiseerd. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de eerste- en tweedelijns professionals. Als integraal manager initieerde en realiseerde zij verbetering van de kwaliteit op het gebied van zorgplannen, klantsturing, welzijn, veiligheid en human resource management.

In diezelfde periode heeft Agnes Mélis, in haar hoedanigheid als bestuurder, een muziekschool gevormd tot een professionele ondernemende organisatie. Een groot ambitieus jeugdsymfonieorkest (ongeveer 200 jonge musici) begeleidde zij van creatieve, enigszins chaotische pioniersorganisatie tot een meer effectieve, grotere professionele vrijwilligersorganisatie.

Agnes Mélis vindt betrokkenheid, kwaliteit en efficiency de basis voor een duurzaam resultaat van het uiteindelijke veranderingsproces binnen organisaties. Onafhankelijk of dit nu de gezondheidszorgsector betreft (extra - of intramuraal) dan wel andersoortige organisaties als overheid, welzijn of gesubsidieerde (kunst)instellingen. Kenmerkend voor haar aanpak als senior adviseur en interim manager is dat Agnes zorgvuldigheid in werkwijze en proces op een aardige manier weet te koppelen aan bedrijfsvereisten en veranderingsresultaten. Door deze manier van doen krijgt zij veel mensen, ondanks aanvankelijke weerstanden, toch mee in het gewenste veranderingsproces. Daarom is  Agnes Mélis dan ook betrokken lid van het Genilu [interim] Gezelschap (GiG), het strategische samenwerkingsverband binnen de Genilu Groep. Voor meer achtergrondinformatie: zie www.genilu.nl.

Agnes Mélis is eveneens zeer goed inzetbaar op allerlei werkterreinen waarbij de zgn. zorgplicht als werkgever goed tot uiting moeten komen. Zoals arbeidsomstandigheden, werken in (zelfsturende) teams, organisatiecultuur van bepaalde bedrijven, spanning tussen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en de meest efficiënte manier van bedrijfvoeren e.d. Zie o.a. de bureaubrochures op de zeer informatieve site voor ondernemingen binnen het MKB: www.algelunadvies.nl (zusterorganisatie binnen de Genilu Groep).

Voor contactlegging met het Genilu [interim] Gezelschap:
secretariaat@genilu.nl of telefoonnummer 0619 – 955287.

PDF klik hier voor de printversie van dit cv

«« terug naar overzicht Genilu [interim] Gezelschap