Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep
logo Algelun [MKB] Advies

Mensen van Genilu [interim] Gezelschap

John Roosdrs. Ad van den Bergh (1947) studeerde na zijn middelbare school Bestuurswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Gedurende zijn hele loopbaan hield Ad zijn kennis op peil door verscheidene vervolgstudies, met name op het gebied van Milieu en Ruimtelijke Ordening. Daarom begon hij ook in 1974 zijn carrière als bestuursjurist op dit vlak bij de provincie Zuid-Holland. Gezien zijn familie-achtergrond (Ad komt uit een uitgesproken ondernemersgezin) werd hij achtereenvolgens stafmedewerker (1977), adjunct-secretaris (1979) en secretaris van de Kamer van Koophandel te Zutphen (1983). Zijn grote maatschappelijke betrokkenheid kwam niet alleen tot uiting door die laatstgenoemde KvK-functies, maar Ad van den Bergh werd in 1988 tot burgemeester van Diepenveen benoemd. Tot de herindeling met Deventer (1998) vervulde hij daar met veel plezier en enorme inzet het burgemeesterschap. In het jaar 1999 was hij gedurende negen maanden waarnemend burgemeester van de gemeente Strijen, waarbij hij eveneens de nodige zaken op (bestuurlijke) orde stelde. Van eind 1999 tot halverwege 2007 was hij burgemeester van de gemeente Alblasserdam. Daarna begon Ad zijn eigen adviesbedrijf waarmee hij vooral (en met succes) als intermediair fungeert tussen bedrijfsleven en overheid.

Kenmerkend voor zijn aanpak is zijn gedrevenheid, vasthoudendheid en sterk opkomend voor (de in zijn ogen onmiskenbare) maatschappelijke belangen voor de lokale overheid en voor de lokale ondernemingen. En niet iedereen kan soms tegen het enthousiasme, volharding en niet-aflatende ijver van Ad om bepaalde zaken (bestuurlijk, ambtelijk én zakelijk) tot een goed en voor ieder aanvaardbaar einde te brengen. Daarom is Ad van den Bergh dan ook een gedreven lid van het Genilu [interim] Gezelschap (GiG), het strategische samenwerkingsverband binnen de Genilu Groep. Binnen ons adviesbedrijf krijgt Ad meer dan voldoende tegengas om in de adviespraktijk op een juiste manier effectief te zijn. Voor meer achtergrondinformatie: zie www.genilu.nl.

Naast enkele vakinhoudelijke en beleidsspecifieke portefeuilles heeft Ad van den Bergh ook altijd economische zaken en P&O/I&A onder zijn bestuurlijke hoede gehad. Ad is goed inzetbaar voor de begeleiding en coaching van (al dan niet beginnende) gekozen en benoemde bestuurders van gemeenten en andere overheden. Ook kan hij door middel van gerichte advisering over o.a. bestemmingsplannen, subsidies, personele, juridische en financiele kwesties een goede probleemoplossende rol spelen. Ad kan eveneens bepaalde stuur-, project - of werkgroepen (b.v. i.h.k.v. herindeling, fusie, samenwerking, kerntakendiscussie o.i.d.) adequaat voorzitten.

Door zijn professionele achtergrond en persoonlijke ontwikkeling staat Ad op doortastende wijze ondernemers bij. Als secretaris van de KvK en vooral ook als burgemeester van de genoemde gemeenten heeft hij daarvan talloze malen blijk gegeven, maar ook in zijn relatief nieuwe rol als medewerker van een adviesbedrijf lukt het hem om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Zo werkte hij achtereenvolgens voor en namens een transportbedrijf, kinderdagverblijf en een bedrijf binnen de speelautomatenbranche. Als commissaris binnen een RvC levert Ad van den Bergh, altijd niet-aflatend, tactisch-strategische bijdragen. Zie de bureaubrochures op de zeer informatieve site voor ondernemingen binnen het MKB: www.algelunadvies.nl (zusterorganisatie binnen de Genilu Groep).

Voor contactlegging met het Genilu [interim] Gezelschap (GiG):
of het mobiele nummer van het bureausecretariaat 0619 – 955287.

PDF klik hier voor de printversie van dit cv

«« terug naar overzicht Genilu [interim] Gezelschap