Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Begeleiding van gemeentelijke visiebepaling over bestuurlijke toekomst

De gemeenteraad van een kleine stad in één van de Noordelijke provincies heeft het initiatief genomen de visie te bepalen op de bestuurlijke toekomst. De aanleiding hiertoe is de groeiende aandacht onder omliggende gemeenten, de provincie én het Rijk voor de inrichting van het lokaal bestuur. Het gemeentebestuur wenst nadrukkelijk het eigen geluid te laten horen in deze discussies. Ons bureau heeft de visieontwikkeling begeleid. Het startpunt is gevormd door een oriënterende werkvergadering met de gemeenteraad, College van B&W en het managementteam. Nagegaan is welke elementen het gemeentebestuur in ogenschouw wil nemen bij het beoordelen en versterken van het eigen, bestuurlijke vermogen. Met deze laatste term hebben wij een kwalitatieve toetssteen aangelegd voor het gemeentelijke functioneren, waarin de begrippen beleidsrealisatie en participatief bestuur centraal staan. Tijdens drie rondetafelgesprekken is de mening van respectievelijk de doelgroepen 'vertegenwoordigers namens verenigingen/instellingen', ‘ondernemers’ en ‘inwoners' gepeild. Aan de bevindingen uit de werkvergadering plus de rondetafelgesprekken zijn vervolgens vier organisatorische oplossingsrichtingen gekoppeld, die oplopen in de ‘zwaarte’ van de maatregel. Het gemeentebestuur heeft uiteindelijk (unaniem) gekozen voor de optie ‘op termijn: herindeling’ als scenario dat de beste waarborgen biedt voor een gezonde bestuurlijke toekomst. Doorlooptijd: vier maanden

Het door ons bureau vervaardigde visiedocument ‘’Stad, maar geen vesting” werd niet alleen intern goed ontvangen door de gemeenteraad, B&W, MT en OR (vergelijk de PDF’s), maar bleek ook één van de richtinggevende stukken voor de herindeling van de gemeente “Zuidwest Friesland’’ te zijn (zie documentatie aldaar).

«« terug naar opdrachtenlijst