Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Voorbereidend onderzoek intergemeentelijke samenwerking

Tussen verschillende gemeenten in een Noordelijke regio van ons land bestaan vele en uiteenlopende samenwerkingsverbanden. Een regionale milieudienst, een gezamenlijke welzijnskoepel, de intergemeentelijke sociale dienst, gewestelijke afvalverwerking, bilaterale detachering van medewerkers en zo voort en zo meer. De Colleges van B&W van vijf gemeenten hebben de hoofden bij elkaar gestoken en afgesproken om de mogelijkheden van niet-vrijblijvende, intensieve samenwerking te onderzoeken. Ons bureau is gevraagd om dit voorbereidende onderzoek te begeleiden.

Het is snel duidelijk geworden dat de vijf gemeenten verschillende opvattingen hebben over de wenselijkheid van samenwerking. De ene gemeente pleit voor een gemeenschappelijke gemeentelijke organisatie terwijl een andere gemeente graag opties voor samenwerking met nog andere gemeenten openlaat.

De betrokken adviseurs van ons bureau hebben de bestuurlijke én ambtelijke meningen gepeild, bestaande samenwerkingsverbanden in kaart gebracht en geïnventariseerd welke taken zich specifiek zouden kunnen lenen voor de beoogde samenwerking. Hierbij zijn de volgende beoordelingscriteria gebruikt: de mate van afhankelijkheid, de mate van belangentegenstelling en de mate van verwantschap van de vijf betrokken gemeenten. Vervolgens is een strategieconferentie belegd met alle Colleges van B&W en afvaardigingen van het ambtelijk management. Hierin is de totaalvisie op de samenwerking indringend besproken en is nagegaan welke vormen van samenwerking kansrijk zijn op bepaalde taakvelden.

De conclusies en aanbevelingen zijn overzichtelijk gepresenteerd in een beslisdocument dat wordt voorgelegd aan de afzonderlijke Colleges van B&W, gemeenteraden en ondernemingsraden.

«« terug naar opdrachtenlijst