Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Beproeving van samenwerkingsopties als voorproef op vrijwillige gemeentelijke herindeling

Ter voorbereiding op een bestuurlijke standpuntbepaling over een eventuele gemeentelijke herindeling is voor een relatief kleine gemeente van 10.000 inwoners een samenwerkingsvariant ontwikkeld samen met een gemeente van (toen nog) circa 70.000 inwoners. Het doel hiervan was te onderzoeken welke vorm van locale dienstverlening mogelijk was indien de 'backoffice-activiteiten' werden overgebracht naar een grote, op afstand gehuisveste gemeentelijke organisatie. Hierbij werden de opties bezien vanuit het perspectief van de kleine gemeente. Kernvraag was: wat levert samenwerking op en welke locale dienstverlening is mogelijk als de backoffice fysiek is verwijderd?

Vanuit het perspectief van de grote gemeente is bezien wat de doelmatigheids- en effectiviteitsresultaten zijn als decentrale dienstverlening wordt aangeboden. Het doel was hierbij een duurzame vorm te geven aan het decentraal werken, zodat dit uit bestuurlijk en bedrijfsvoeringsopties voor langere tijd was te verantwoorden. De samenwerkingsvorm voor onderling onafhankelijke partners werd onderzocht en uitgewerkt.

Later werd mede op basis van de onderzoeksconclusies overgegaan tot een vrijwillige gemeentelijke herindeling, waarbij dus op voorhand bekend was hoe de dienstverlening ná de herindeling inhoud zou krijgen. Niet voor even, maar voor de lange duur.

«« terug naar opdrachtenlijst