Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Anticiperen op intergemeentelijke samenwerking bij huisvuilinzameling

Een gemeente van 65.000 inwoners had een goed presterende gemeente afvalinzameldienst. Om de prestaties verder te verbeteren werd de conclusie getrokken dat de organisatie nog meer het eigen ritme voor de bedrijfsvoering inhoud moest geven, werkend als een productiebedrijf met een ruime bedrijfsvoeringtijd en met de flexibiliteit die klanten vragen.

Om de kostenefficiëntie verder te versterken is door ons bureau berekend dat het areaal van het aantal huisaansluitingen eigenlijk moest worden verruimd. Qua logistieke kenmerken was dit mogelijk door samenwerking met andere gemeenten. Uit een strategische verkenning kwam echter naar voren dat de buurgemeenten bereid waren de taken bij de reinigingsdienst onder te brengen als deze een meer autonome positie innam.

Ons bureau heeft geadviseerd over de mogelijke strategische ontwikkelrichtingen, de aard en inhoud van de samenwerkingsopties en de corresponderende vormen voor de juridische positionering. Deze advisering leidde tot een concreet plan van aanpak voor de juridisch verzelfstandiging én tot een operationeel ondernemingsplan voor de samenwerkingsorganisatie voor de afvalinzameling.

«« terug naar opdrachtenlijst