Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Advies en ondersteuning bij de realisatie van een Shared Service Centrum

Voor zes gemeenten en twee gemeenschappelijke regelingen wordt een gezamenlijke ondersteuningsorganisatie opgericht. Dit Shared Service Centrum biedt ondersteunende dienstverlening op verschillende terreinen, zoals Informatisering & Automatisering, Documentaire Informatievoorziening, Personeel & Organisatie, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Sociaal Geografische Onderzoek. Eén van de noodzakelijke deelprojecten is Integraal Proces Management (IPM). Vanuit dit deelproject worden alle werkprocessen voor de nieuwe, gezamenlijke ondersteuningsorganisatie ontworpen en hanteerbaar gemaakt. Een succesfactor van deze opdracht is dat de inrichting van de werkprocessen direct wordt benut om medewerkers vanuit verschillende disciplines tegelijkertijd bij het ontwerp en ontwikkeling te betrekken. Zodoende kunnen zij later effectief samenwerken op basis van een gemeenschappelijke visie op de concrete uitwerking van het Shared Service Centrum. Ons bureau heeft tevens voor dit cruciale deelproject het projectplan opgesteld. Hierin zijn het doel, activiteiten en doorlooptijd gespecificeerd aan de hand van data-, capaciteitsplanningen en dergelijke. Bovendien adviseren en ondersteunen wij de projectleider voor het deelproject IPM bij de uitvoering van het draaiboek. Dit houdt een breed scala van uitvoerende advieswerkzaamheden en deelproducties door adviseurs van ons bureau in, zoals het maken van een werkprocessenindex, het clusteren van samenhangende werkprocessen, analyse van de te behouden aspecten in de bestaande werkwijzen, specificeren van de ontwerpmethodiek, benoemen van aandachtspunten voor nadere detaillering en het beoordelen van de uiteindelijke procesuitwerking.

 

«« terug naar opdrachtenlijst