Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Scenario's voor alternatieve taakbehartiging na ontmanteling van een Gewestorganisatie

Al langere tijd bestaat, onder de negen deelnemende gemeenten, ontevredenheid over het functioneren van het Gewest. De Gewestorganisatie kampt met een hoge overhead, de besluitvorming duurt te lang en is veelal onnavolgbaar. Onder de deelnemende gemeenten leeft het gevoel dat “het Gewest weliswaar van ons is maar niet voldoende ‘’eigen’'. Het Algemeen Bestuur besluit dan ook dit intergemeentelijke samenwerkingsverband te ontmantelen. Naast opluchting over de opheffing van de Gewestorganisatie dringt ook de vraag op: hoe nu verder?
Drie plattelandsgemeenten uit het Gewest besluiten gezamenlijk te onderzoeken welke alternatieven er zijn voor toekomstige taakbehartiging. De bestaande, inhoudelijke deskundigheid binnen het Gewest (waarvan deze drie gemeenten de meerwaarde zonder meer inzien) moet worden veiliggesteld. Gezien het delicate en urgente karakter van deze opdracht is ons bureau gevraagd het onderzoek op zeer korte termijn en met spoed uit te voeren.
Voor vier taakvelden (waaronder jeugdbeleid en EZ/VROM) hebben wij een expertoordeel gegeven over kansrijke toekomstscenario's. Hierin is ook een indicatie opgenomen voor de berekening van de personele formatie.
Bovendien zijn de organisatorische mogelijkheden uitgewerkt. Doorlooptijd: twee weken.

 

«« terug naar opdrachtenlijst