Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Ondersteuning bij selectieprocedures management samenwerkingsverbanden

De werving en selectie van het (top)management vormt een belangrijk onderdeel bij het operationeel maken van vrijwel alle nieuw op te richten samenwerkingsverbanden. Hoe gaat zoiets tewerk wanneer er ondersteuning op dit vlak van ons adviesbureau wordt gevraagd? Een recent voorbeeld uit onze praktijk kan hiervoor als illustratie dienen.

De vraagstelling van het samenwerkingsverband was als volgt. Een selectiecommissie heeft ons bureau gevraagd gerichte ondersteuning te bieden bij de uitvoering van een cruciale selectieprocedure. Zo hebben wij aan de hand van een speciaal ontwikkeld afwegingskader een préselectie van kandidaten gemaakt op basis van de ontvangen reacties naar aanleiding van de advertentie. De selectiecommissie heeft vervolgens gesprekken gevoerd met de voorgedragen kandidaten.

Ter voorbereiding hebben wij op verzoek een handreiking opgesteld waarin voorstellen aan de commissie worden gedaan voor de precieze taakverdeling en werkwijze van de commissie. Bovendien zijn suggesties gedaan voor inhoudelijke vragen aan de kandidaten. Met de voorkeurskandidaat hebben wij vervolgens een assessment uitgevoerd.

Het assessment van ons bureau is onderscheidend van de meer traditionele (psychologische) tests, in de zin dat aard en inhoud zijn toegesneden op het daadwerkelijke functioneren van de kandidaat als toekomstig directeur van de betreffende dienst van het samenwerkingsverband. Er zijn twee interviews en een praktijksimulatie (in de vorm van een casuspresentatie) afgenomen. De door ons bureau geteste kandidaat bleek metterdaad benoembaar. Het assessment is zowel naar tevredenheid van de opdrachtgever als dat van de betrokken kandidaat uitgevoerd.

«« terug naar opdrachtenlijst