Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Ontwikkeling en invoering van KCC's in diverse gemeenten

Aan de hand van een adviesnotitie van onze hand is een ontwikkelingstraject gestart met een gestructureerde werkbijeenkomst, waarbij bestuurders, managementteam en vertegenwoordigers van het ambtelijk apparaat discussiëren over de doelstelling van de KCC. In hoofdlijnen wordt daarmee het gemeentelijk ambitieniveau bepaald.

De resultaten van de bijeenkomst zijn door ons bureau in een verslag vastgelegd en gekoppeld aan een advies over de aanpak en planning van het traject. Vervolgens is een globaal ontwerp van de KCC opgesteld. Nadere uitwerking van het ontwerp leidde tot een gedetailleerd ontwerp dat die implementatie mogelijk maakt.

In samenwerking met andere deskundigen is tevens een informatiserings- en automatiseringsplan opgesteld en bouwtechnische eisen voor de inrichting van de KCC geformuleerd volgens de eisen die voortkomen uit het gedetailleerd ontwerp.

«« terug naar opdrachtenlijst