Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Onderzoek effectueringtraject intergemeentelijke samenwerking

Na een uitgebreid vooronderzoek naar de (on)mogelijkheden voor niet-vrijblijvende, intensieve samenwerking tussen de ambtelijke organisaties van vijf gemeenten in het midden van ons land is besloten om voor een enkele, geselecteerde taakvelden een effectueringstraject te starten. Ons bureau is gevraagd om het effectueringstraject te begeleiden. Hiertoe hebben wij een plan van aanpak opgesteld.

De aanpak gaat uit van het principe 'vorm volgt functie'. Via door ons bureau ontwikkelde methodieken wordt samen met betrokkenen achterhaald welke bestuurlijke vormgeving volgt uit de inhoudelijke eisen die aan de samenwerking worden gesteld. Hierbij moet worden gedacht aan vereisten, zoals personele consequenties, inhouds- en kwaliteitsbepaling van takenpakketten, flexibiliteit in afname van takenpakketten.

De voorstellen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de afzonderlijke Colleges van B&W en gemeenteraden. De ondernemingsraden worden geconsulteerd. Wanneer de vorm bekend is waarin de samenwerking voor een taakveld wordt gegoten (bijvoorbeeld stichting, openbaar lichaam, pragmatische samenwerkingsopties, overheidsgedomineerde NV, facilitair bedrijf en dergelijke) is het zaak om de uitvoeringsconsequenties concreet vast te leggen in een organisatie-ontwerp. Het gaat hierbij onder meer om zaken als de concrete bestuurlijke vormgeving, gevolgen voor de bedrijfsvoering en de invulling van regievoerende functies.

«« terug naar opdrachtenlijst