Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Samenwerking bij publieksdienstverlening

Vier gemeenten, die samen één geografische eenheid vormen, hebben de intentie om vergaand samen te werken. Hierbij mag de eigen identiteit van de gemeenten niet verloren gaan. De vier gemeenten hebben een eigen profiel en willen dit ook behouden. Samenwerking is aanvankelijk alleen beproefd voor bestuurlijk weinig gevoelige onderwerpen, zoals de uitvoering van ICT-taken. Toen bleek dat samenwerking een praktische meerwaarde bood, is een vervolgstap gezet. De samenwerking moest ook inhoud krijgen voor de primaire uitvoeringstaken. Voor technische beheertaken is een intergemeentelijke samenwerkingsorganisatie opgericht.

Ons bureau is gevraagd te adviseren over de intergemeentelijke samenwerking bij de dienstverlening. Karakteristiek is hierbij dat de dienstverlening níet in de samenwerkingsorganisatie wordt ondergebracht maar dat hiervoor als het ware een netwerkorganisatie wordt opgericht. Elk van de vier gemeenten houdt de eigen KCC's.

Samenwerking werd gerealiseerd bij de inzet van instrumenten en hulpmiddelen. Op deze manier wordt kennis gedeeld en is het ook mogelijk om in praktische zin samen te werken zonder dat medewerkers ook fysiek hoeven worden samengebracht. Het blijkt bijvoorbeeld mogelijk de intake van vergunningaanvragen decentraal binnen elk van de gemeenten uit te voeren en vervolgens gezamenlijk gebruik te maken van backoffice-expertise die over meerdere gemeentelijke locaties is verspreid.

«« terug naar opdrachtenlijst