Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep

Direct naar Genilu [interim] Gezelschap

Boek Economische dynamiek

Boekcover Economische dynamiek, Peter Devilee

Boek Balanceren op een slap koord

Boekcover Balanceren op een slap koord

Procesversnelling intergemeentelijke samenwerking

Vijf gemeenten in het zuiden van het land willen de bestuurlijke samenwerking intensiveren. Hiertoe zijn in het verleden reeds belangrijke stappen gezet. Er is een intentieverklaring getekend en verschillende intergemeentelijke werkgroepen hebben voor diverse inhoudelijke onderwerpen onderzoek gedaan naar mogelijkheden om de gezamenlijke bestuurskracht te vergroten. Zie ook de website van de Kempengemeenten.

Hoewel er goede resultaten zijn geboekt is in de loop van het proces naar voren gekomen dat het vraagpunt van de juridische vormgeving van de samenwerking steeds pregnanter wordt. De betrokken gemeenten zijn zich bewust van het risico van verzanding van het samenwerkingsproces en hebben ons bureau gevraagd een procesversnelling aan te brengen door, mede aan de hand van een strategieconferentie, met betrokkenen een koepelvisie op de samenwerking op te stellen.

De conferentie is ingestoken via het door ons gehanteerde uitgangspunt bij interorganisationele samenwerking: 'vorm volgt functie'. De financiële, personele, organisatorische, juridische en procesmatige functies van de samenwerking zijn door verschillende subgroepen in kaart gebracht.

De uitkomsten van de strategiebijeenkomst hebben de bouwstenen aangeleverd voor de koepelvisie op de samenwerking. In het opgestelde beslisdocument zijn een gedragscode voor de samenwerkingpartners en een programma van eisen voor de uiteindelijke vormgeving opgenomen. De koepelvisie is binnen de doorlooptijd van anderhalve maand bestuurlijk geaccordeerd en het effectueringtraject heeft inmiddels een aanvang genomen.

«« terug naar opdrachtenlijst